Aangepast zoeken

dinsdag 17 januari 2017

Burgemeester Aptroot waarnemend burgemeester van Wassenaar

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit, benoemt met ingang van 16 januari 2017 de heer Ch.B. Aptroot tot waarnemend burgemeester van de gemeente Wassenaar.

De heer Aptroot blijft tevens burgemeester van Zoetermeer. Het college en de gemeenteraad van Zoetermeer hebben ingestemd met deze waarneming, die naar verwachting duurt tot na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De commissaris van de Koning heeft de burgemeester van Wassenaar, de heer drs. J.Th. Hoekema,  per 15 januari 2017 op eigen verzoek eervol ontslag verleend.

Na een gesprek met de fractievoorzitters in Wassenaar over de strekking van de opdracht en het gewenste profiel heeft de commissaris van de Koning vervolgens een beroep gedaan op de heer Aptroot om beschikbaar te zijn als waarnemend burgemeester.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws