Aangepast zoeken

maandag 16 januari 2017

Alcoholmeter wordt ingezet bij alcoholverbod

Per 16 januari 2017 start in Rotterdam en Oost-Nederland een pilot met de Alcoholmeter. De Alcoholmeter controleert 24/7 of de drager alcohol heeft gedronken. De pilot heeft tot doel te testen of de Alcoholmeter geschikt is voor toepassing in het strafrecht ter controle op de naleving van het alcoholverbod. Drankmisbruik speelt regelmatig een prominente rol bij geweldscriminaliteit. Tussen de 25 en 50% van de delicten is alcohol gerelateerd. Drankmisbruik veroorzaakt jaarlijks meer dan drie miljard euro aan maatschappelijke schade.


De Alcoholmeter, een enkelband, meet via transpiratie het alcoholpromillage. Via een modem worden de meetresultaten twee keer per dag aan de reclassering doorgegeven. Met de Alcoholmeter wordt er een controlemiddel toegevoegd aan de middelen die de naleving van een alcoholverbod als bijzondere voorwaarde controleren. Zo’n bijzondere voorwaarde kan worden opgelegd door het Openbaar Ministerie of de rechtbank.

Daarnaast wordt beoordeeld of het dragen van de Alcoholmeter, gecombineerd met professionele begeleiding, effect heeft op het gebruik en gedrag van de cliënt in relatie tot zijn alcoholinname. Het alcoholverbod is opgenomen in de wet, maar het instrument Alcoholmeter niet. Dit betekent dat de Alcoholmeter tijdens de pilot op basis van vrijwilligheid wordt ingezet. De pilot duurt één jaar en telt 100 deelnemers. De minister van Veiligheid en Justitie zal de Tweede Kamer na het zomerreces informeren over de voortgang van de pilot.

De Alcoholmeter kan bij elk type delict zoals (huiselijk) geweld, mishandeling, vernieling of diefstal worden ingezet. Daarnaast kan de Alcoholmeter ook worden ingezet bij rijden onder invloed. Het alcoholslot kan niet meer worden opgelegd. Bij het dragen van de Alcoholmeter beseft een persoon dat hij continue ‘in de gaten gehouden wordt’ en dat het drinken van alcohol eventuele (straf-) consequenties kan hebben en dat zal hem er mogelijk van weerhouden in de auto te stappen.

Achtergrond


De succesvolle toepassing van de Alcoholmeter in de Verenigde Staten, waar 78% het programma alcoholvrij heeft doorlopen, en het Verenigd Koninkrijk, waar dit percentrage zelfs op 92% ligt, is de reden om te onderzoeken of dit instrument ook in Nederland kan worden toegepast. Bij een succesvolle evaluatie van de pilot wordt overwogen de Alcoholmeter bij wet in te voeren. De pilot is een initiatief van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws