Aangepast zoeken

woensdag 18 januari 2017

Afschieten van bijna 3000 Damherten een stap dichterbij


Uitspraak over de natuurvergunning die het college van gedeputeerde staten van Noord‑Holland heeft verleend voor het beheren van de populatie damherten in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Het provinciebestuur heeft hiervoor ook een ontheffing verleend op grond van de Flora- en faunawet. Op grond van deze ontheffing kan de populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland, die beide deel uitmaken van het Natura 2000-gebied, worden teruggebracht van 3.800 naar 1.000 herten. 

Omdat het afschieten van damherten gevolgen kan hebben voor de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied, moest voor het populatiebeheer ook een natuurvergunning worden aangevraagd. De natuurvergunning maakt het mogelijk dat de herten binnen het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid ook daadwerkelijk kunnen worden afgeschoten. Stichting de Faunabescherming en Stichting Herstel Inheems Duin zijn het niet eens met de natuurvergunning en zijn daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
De Faunabescherming vindt dat de damherten niet afgeschoten mogen worden. Volgens haar staat niet vast dat de bestaande populatie schadelijk is voor de flora en fauna in het beschermde gebied. Stichting Inheems Duin wil juist dat er nog meer damherten mogen worden afgeschoten. De damherten richten namelijk ernstige schade toe aan de natuurwaarden in het gebied, aldus Inheems Duin. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 14 november jl. op zitting behandeld. Deze uitspraak gaat alleen om de natuurvergunning. Tegen de Flora- en faunawetontheffing loopt nog een andere procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws