Aangepast zoeken

dinsdag 24 januari 2017

Actiegroep: Argumenten tegen het HOM Zoetermeer

Beste medebewoner van de wijken rond het Stadshart,
De gemeente Zoetermeer staat op het punt om akkoord te gaan met de bouw van de z.g. Holland Outlet Mall (HOM). Dit moet een massaal nieuw winkelcentrum worden midden in de stad op de plaats van de huidige woonboulevard en boven de tunnelbak in de Europaweg. Als bewoners van omliggende wijken zijn wij zeer ongerust. De verwachte toestroom van 7 miljoen bezoekers en daarmee 2,65 miljoen extra auto’s per jaar naar het midden van onze stad heeft enorme gevolgen. Dit zijn de belangrijkste bezwaren:

1. De luchtverontreiniging en uitstoot van fijnstof nemen toe. De Gemeente meent dat de uitstoot ook met 7 miljoen extra bezoekers nog binnen de norm valt. Wij menen dat we in een nog gezonde stad wonen en willen dat graag zo houden.

2. De geluidsoverlast ligt op bepaalde plaatsen al boven de grenswaarden. Met al het extra verkeer, vooral in de weekends, en met het extra vrachtverkeer voor de bevoorrading van de HOM zullen nieuwe geluidspieken worden bereikt.

3. In het rapport over de verkeerssituatie na de komst van de HOM dat in opdracht van de Gemeente is gemaakt lezen we dat in Buytenwegh en de Leyens een systeem van parkeervergunningen wordt ingevoerd. Uw bezoek gaat straks betalen voor de HOM!

4. Het wegennet is niet toereikend en daarom komt het verkeer vaker vast te staan. Dit moet worden opgelost met gescheiden toegang tot de wijken en diverse infrastructurele aanpassingen. Hiervoor is geen plan en geen begroting. De investeerders hebben duidelijk gemaakt dat zij hiervoor niet gaan betalen. De burgers zullen daarom de rekening moeten voldoen. Het zwakke argument hiervoor is dat deze aanpassingen “op den duur toch nodig” zijn.

5. Bovenal gaat het ons om de leefbaarheid van onze stad. Het is prettig wonen in Zoetermeer omdat onze stad nog betrekkelijk rustig is. Ook deed Zoetermeer alles aan zijn duurzame imago. In contrast daarmee trekken we nu miljoenen auto’s van buiten de stad aan naar het centrum. Daarvoor is geen goede reden. Elders zijn de Outlet Mall’s bewust niet in het centrum gerealiseerd.

Daarom zeggen wij tegen de Gemeente: “Doe niet zo Mall”.
Bent u het met ons eens dat de Holland Outlet Mall niet midden in de stad mag komen? Laat uw stem dan horen en hang de poster aan de straatzijde achter uw raam. Dit moet een signaal aan de gemeente zijn dat de burgers niet blij zijn met de HOM!

Verder willen we u vragen om het door u gekozen Gemeenteraadslid te schrijven wat u denkt over de HOM. Op onze website treft u een lijst van emailadressen van de Gemeenteraadsleden.

Actiegroep Doe Niet Zo Mall
www.DoeNietZoMall.nl 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws