Aangepast zoeken

maandag 12 december 2016

Zorgkosten: Zorgverzekeraar mag niet aanzetten tot opname

Zorgverzekeraars zien een stijging van het aantal mensen dat thuis verpleegd wordt en maken zich zorgen over de kosten daarvan. Dat bleek in een uitzending van Nieuwsuur. Verzekeraar CZ zegt over 2015, het eerste jaar na de grote zorghervorming, 150 miljoen euro meer uitgegeven te hebben dan begroot, en over 2016 opnieuw een stijging van de kosten te zien. Opname in een verpleeghuis is voor sommige mensen gewoon onvermijdelijk, zo stelt bestuursvoorzitter Wim van Meerten van CZ. ANBO snapt dat zorgverzekeraars zich zorgen maken over de kostenontwikkeling, maar ziet vervroegde opname in verpleeghuizen niet als oplossing. In tegendeel. "Door de verschillende wetten voor hulp, zorg thuis en zorg in een instelling zijn ook verschillende potten met verschillende beheerders ontstaan. De zorgverzekeraars zien een toename van het aantal mensen dat thuis woont en veel zorg gebruikt. Dat is bijzonder goed nieuws! Want dat is wat mensen willen en bovendien kost opname in een instelling 80.000 euro per jaar. Dat kost thuis blijven niet, ook niet bij 24-uurszorg. Zorgverzekeraars moeten samen met het ministerie nadenken over een betere financieringsstructuur en niet aanzetten tot opname in een verpleeghuis bij willekeurig aantal uren zorg", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. CZ vindt het vanaf 12 tot 16 uur per week belangrijk om het gesprek met de cliënt aan te gaan.

Perverse prikkel

Er zijn nu drie financieringsstromen in de zorg. De gemeenten krijgen geld via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en verschillende vormen van ondersteuning. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet. En het Rijk zelf beheert de fondsen in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) om de zorg ín zorginstellingen te financieren. Door die verschillende geldstromen ontstaan perverse prikkels: waarom voor een cliënt of patiënt betalen wanneer een ander dat ook kan doen?

Persoonsvolgende bekostiging

ANBO vindt dat verkeerd en pleit al langer voor persoonsvolgende bekostiging. Zo 'volgt' het geld dat beschikbaar is de patiënt of cliënt, en wordt de verkeerde prikkel stevig verminderd. Persoonsvolgende bekostiging houdt in dat een zorgaanbieder pas een vergoeding krijgt voor het leveren van zorg op het moment dat een cliënt zijn voorkeur voor deze aanbieder uitspreekt. Zo ontstaat bovendien meer keuzevrijheid en worden zorgorganisaties uitgedaagd om te innoveren. ANBO wil dat de zorgkantoren de budgetten zó gaan beheren dat ze regionaal flexibel kunnen worden ingezet en niet op instellingsniveau. 

Langer zelfstandig


Den Haan: "Langer zelfstandig thuis is wat het merendeel van de mensen wil. Eventueel met hulp en zorg van professionals en naasten. Aan dat principe mag niet getornd worden omdat de rekening op een bepaalde plek te hoog uit valt. Dan moeten we dáár wat aan doen." In februari van dit jaar stuurde staatssecretaris Van Rijn zijn toekomstvisie naar de Tweede Kamer, waarin de staatssecretaris uiteenzet hoe de inkoop van zorg en de verdeling van de budgetten er voortaan moeten uitzien. Verpleeghuizen worden wat hem betreft zo meer uitgedaagd te innoveren en beter te presteren, zo is te lezen in een persoonlijk interview met het FD

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws