Aangepast zoeken

dinsdag 6 december 2016

Veroordeelde man aangehouden in Den Haag

Den Haag - Het EVA-Team van de politie-eenheid Den Haag hield maandag 5 december om 15.50 uur een 47-jarige Hagenaar aan die nog een gevangenisstraf moest uitzitten.

De Hagenaar hield zich vooral bezig met winkeldiefstallen en veroorzaakte veel overlast op het gebied van openbare orde. Dit deed hij zo vaak dat hij aangemerkt werd als veelpleger. De rechter oordeelde dat de Hagenaar in het kader van een ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders) een gevangenisstraf van een jaar moest uitzitten in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. De Hagenaar wist zich echter te onttrekken aan zijn detentie waardoor het verzoek bij het EVA-Team kwam om hem op te sporen. Het team hield de man gisteren in de Rogstraat aan. De Hagenaar zit inmiddels weer vast om de resterende 147 dagen uit te zitten. 

ISD-Maatregel

Een ISD-Maatregel wordt opgelegd aan meerderjarige veelplegers. Deze maatregel heeft als doel het terugdringen van ernstige criminaliteit en onveiligheid als gevolg van, door stelselmatige daders (veelplegers), gepleegde strafbare feiten. Met deze dwangmaatregel wordt geprobeerd het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen dat deze groep stelselmatige daders kenmerkt, te doorbreken.

EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken.
Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws