Aangepast zoeken

donderdag 22 december 2016

Terughoudendheid vergunningverlening vuurwerkshows

Den Haag – Vuurwerkshows worden steeds vaker georganiseerd om de vuurwerkverkoop te stimuleren. De provincie zou daarom zeer terughoudend moeten zijn bij het verlenen van vergunningen voor dergelijke evenementen. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

De partij heeft over deze kwestie vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Aanleiding zijn twee recente vuurwerkshows in de gemeente Pijnacker-Nootdorp door vuurwerkverkopende bedrijven. De provincie is de instantie die daarvoor een vergunning moet verlenen. De partij vraagt zich af of dat wel is gebeurd en zo ja, welke voorwaarden aan de vergunning zijn gesteld.

Als dat niet het geval is, wil de Partij voor de Dieren weten wat de provincie doet als er vuurwerkshows worden gehouden zonder vergunning en op welke manier daarop toezicht wordt gehouden. Ook vraagt de partij hoeveel vergunningen er dit jaar voor vuurwerkshows in Zuid-Holland zijn afgegeven en of die zijn verstrekt aan instanties die zelf vuurwerk verkopen.

De Partij voor de Dieren betwijfelt of de provincie wel voldoende rekening houdt met de nadelige gevolgen van vuurwerkshows voor de natuur, de in het wild levende dieren, de (landbouw)huisdieren in de omgeving en het milieu. Ze wil dat de provincie daarom zeer terughoudend is met het verlenen van vergunningen voor vuurwerkshows, ook al omdat die vaak worden georganiseerd om de vuurwerkverkoop te stimuleren.

Onlangs raakte in Limburg een paard gewond als gevolg van een vuurwerkshow in de buurt. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat de provincie bij het verlenen van een vergunning een bepaling moet opnemen waarin staat dat omwonenden binnen een bepaalde straal tijdig en adequaat worden geïnformeerd over vuurwerkshows.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws