Aangepast zoeken

dinsdag 13 december 2016

Partijen blij met verbeteringen prestatie afspraken

Op 8 december tekenden de gemeente, corporaties en de huurdersvertegenwoordigers van de Huurdersraad Vidomes, de Huurdersbelangenvereniging Vestia Zoetermeer en In De Goede Woning de prestatieafspraken voor de periode 2017 tot 2019. Nog maar een half jaar geleden tekenden de corporaties en gemeenten ook een set afspraken. Wat is er veranderd?

De Goede Woning blijft onveranderd een grote bijdrage leveren aan het sociaal huisvesten. Ze bouwen de komende jaren 400 nieuwe woningen en houden hun huren zeer gematigd. Daardoor blijven maar liefst 85% van de woningen betaalbaar voor de lagere inkomens. DGW gaat als eerste corporatie woningen renoveren naar Nul op de Meter. Dat betekent dat deze woningen evenveel energie opleveren als verbruiken.

Vidomes heeft na jaren van bezuinigen nu voor het eerst weer ruimte om de huren bij leegkomst te matigen en om weer nieuwe woningen te gaan bouwen. Ook heeft Vidomes op 1 juli van dit jaar bij 600 huurders in Zoetermeer de huur verlaagd. Vidomes gaat in hoger tempo woningen energiezuiniger maken en verkent ook renoveren met Nul op de Meter.

Vestia zit helaas nog volop in het financieel herstelplan. Maar ook bij Vestia zijn er lichtpuntjes. De voorraad woningen die sociaal verhuurd kan blijven worden zal toenemen met ruim 15% tot 65%. En Vestia heeft voldoende geld op de plank om goed onderhoud uit te voeren en woningen te kunnen verduurzamen.

Gezamenlijk werken de corporaties en de gemeente aan de leefbaarheid in de buurten, het aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen en voldoende aanbod van wonen met zorg of begeleiding. De seniorenmakelaar van Vidomes krijgt navolging. Er gaan drie seniorenmakelaars voor de hele regio Haaglanden werken!

Voor het eerst tekenen nu ook de huurdersorganisaties mee met de prestatieafspraken. Ze hebben sinds 1 januari dit jaar een gelijkwaardige positie bij het maken van afspraken. Ze zijn blij met wat Vidomes en DGW voor de sociale huisvesting kunnen doen. Ze zijn echter nog niet tevreden over de bijdrage van Vestia.

Taco Kuiper: 'Ik ben tevreden met de extra prestaties die Vidomes en De Goede Woning kunnen leveren voor het behoud van de sociale voorraad in Zoetermeer. Met Vestia hebben we ook betere afspraken kunnen maken, maar er blijft werk aan de winkel. Ik ben er trots op dat ook de huurdersverenigingen van de drie corporaties de prestatieafspraken mee willen ondertekenen. Samen werken we aan voldoende betaalbare sociale huurwoningen in Zoetermeer.'

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws