Aangepast zoeken

dinsdag 13 december 2016

Notoire onruststokers met gebiedsgebod vast op opvanglocatie tijdens jaarwisseling

Overlast in en rond de COA-opvanglocaties is onacceptabel. Daarom wordt het beleid voor overlastgevende asielzoekers uit veilige landen aangescherpt. Notoire onruststokers zullen met de jaarwisseling een gebiedsgebod opgelegd krijgen, zodat ze de opvanglocatie niet kunnen verlaten. Dit schrijft staatssecretaris Dijkhoff vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen

Naast eerder aangekondigde maatregelen zoals gerichte inzet van het strafrecht, snellere asielprocedures, snellere Dublinprocedures, minder opvang, eerder in vreemdelingenbewaring, het vertrek stimuleren en beëindiging van de financiële terugkeerondersteuning, moeten volgens Dijkhoff nog verdere stappen worden gezet.

Zo kunnen op lokaal niveau via een gezamenlijke aanpak door de strafrechtketen, de vreemdelingenketen en het bestuur, openbare orde maatregelen worden genomen, zoals een gebiedsverbod voor maximaal drie maanden. Hierdoor mogen ze bepaalde gebieden niet betreden. Gemeenten krijgen nog deze week een handreiking  voor de aanpak van deze overlastproblematiek, zodat ze samen met de politie en vreemdelingenketen onder andere notoire raddraaiers met de jaarwisseling een gebiedsgebod kunnen opleggen. Concreet betekent dit dat deze mensen tijdens de jaarwisseling op het asielzoekerscentrum moeten blijven.

Door gerichtere uitwisseling van relevante informatie tussen de verschillende ketens over het gedrag van de vreemdeling, kan de vreemdeling sneller in vreemdelingenbewaring worden gezet. Met rechtbanken zijn afspraken gemaakt over een versnelling van de afhandeling van de ingestelde beroepen tegen een negatieve beslissing op het asielverzoek.

Vertrek

Ondanks een daling van de instroom van Marokkaanse en Algerijnse asielzoekers in de laatste weken, is het aandeel asielzoekers uit veilige landen van herkomst nog steeds te groot, aldus Dijkhoff.
Dit jaar, tot en met november, zijn 22.880 vreemdelingen zonder verblijfsrecht vertrokken. Hiervan zijn ruim 1350 vreemdelingen met de Marokkaanse of Algerijnse nationaliteit. Het Kabinet wil met de belangrijkste landen van herkomst afspraken maken over terugkeer en het voorkomen van oneigenlijke migratie naar Europa en Nederland.


Asielzoekers uit veilige landen krijgen voortaan direct na de afwijzing op hun asielaanvraag een brief. Hierin staat duidelijk aangegeven dat zij de plicht hebben om Nederland te verlaten, geen recht meer hebben op opvang en dat zij een inreisverbod voor twee jaar voor de hele EU opgelegd krijgen. Als zij in de tussentijd overlast veroorzaken, kunnen ze een gebiedsgebod krijgen, in vreemdelingenbewaring worden gezet of een gevangenisstraf.
(rijksoverheid.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws