Aangepast zoeken

vrijdag 16 december 2016

Natuurwind verbindt windenergie met natuur in recreatiegebied De Balij Zoetermeer

Vandaag lanceerden de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en RescoopNL een nieuw uniek project: Natuurwind. In dit initiatief gaan het opwekken van duurzame energie én natuurontwikkeling, samen met inwoners, hand in hand. De Balij, een recreatiegebied van Staatsbosbeheer bij Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, is een eerste project om te laten zien dat dit samengaan mogelijk is.

Dubbele doelstelling
Natuurwind heeft als doel het realiseren van duurzame energie én natuur in Zuid-Holland voor en met inwoners. Inwoners van Zuid-Holland dragen zo bij aan oplossingen voor het klimaatprobleem, krijgen zeggenschap in de realisatie van windenergie en de mogelijkheid mede-eigenaar te worden. Er zal daartoe een burgercoöperatie worden opgericht die ook beslist over natuurprojecten die uit de opbrengsten van de windmolens worden gerealiseerd. Natuurwind is daarmee een project uniek in Nederland, omdat de opbrengst van de windmolens grotendeels naar natuurontwikkeling gaat.

Natuurwind draagt maar liefst 45 keer meer bij aan de natuurlijke omgeving dan als richtlijn wordt aangehouden in de NWEA gedragscode van de brancheorganisatie voor windenergie.

Siward Zomer van RescoopNL: “Het is  belangrijk dat burgers meedelen in de opbrengsten van de windmolens en zeggenschap hebben, dat kan door deel te nemen aan de coöperatie. Bij dit initiatief krijgen inwoners niet alleen een aantrekkelijke vergoeding op hun investering, maar bepalen ze ook in welke natuurprojecten de opbrengsten worden geïnvesteerd.”.

De Balij
De eerste locatie om te laten zien dat duurzame energie, natuur en zeggenschap goed is te combineren is langs de A12 bij het recreatiebos De Balij tussen Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.  Op dit moment onderzoekt de Provincie  Zuid-Holland of het gebied  geschikt is voor het plaatsen van drie windmolens.

Alex Ouwehand, directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: “Met de opbrengsten van de windmolens kunnen ook nieuwe natuurprojecten in de omgeving worden gerealiseerd. Bovendien zal Staatsbosbeheer het beheer en onderhoud van De Balij hierdoor in de toekomst kunnen blijven financieren”.

Denk mee met Natuurwind!
Op de website www.natuurwind.nl kunnen belangstellenden laten weten dit een interessant initiatief te vinden en zich registreren voor regelmatige updates en meedenken over dit initiatief.

2 reacties:

De natuur en Milieufederatie stelt zich nu op als de windmakelaar van Staatsbosbeheer die nu al een jaar bezig is met het plaatsen van windmolens in dit natuur en recreatiegebied met 2 miljoen bezoekers pet jaar (telling Staatsbosbeheer) . Staatsbosbeheer en de federatie ontkennen nu de natuurwaardes en zijn volledig op de hoogte van alle weerstand van omliggende gemeentes en natuurorganisaties. Toch proberen zij hun molens door te drukken waar ze €30.000,- per jaar per molen mee gaan verdienen. Ten koste van De Balij, omliggende woonwijken en Het Westerpark Zoetermeer. Op hun site staat ook foutieve informatie, de molens komen niet langs de A12 maar 200 meter hier vanaf midden in het Balijbos dat voor de helft zal worden weggekapt voor toegangswegen, bouw fundering enz. Ze tonen hier het oude kaartje maar het gebied is inmiddels 50% vergroot. Beide partijen hebben zitting genomen in de Klankbordgroep en zijn volledig op de hoogte. Staatsbosbeheer heeft altijd geprobeerd iedereen te doen geloven dat De Balij een industriële corridor met hoogbouw is. Ongelooflijk dat een maatschappelijke instantie zo tegen haar eigen beleid in gaat.

NATUUR EN MILIEUFEDERATIE MISLEIDT BURGER MET NATUURWIND IN DE BALIJ

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft haar plan ‘Natuurwind’ vrijdag 16 december gelanceerd. De Federatie heeft het voornemen om zelf drie grote windturbines te realiseren in De Balij, het natuurgebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Op haar site schrijft zij: ‘Natuurwind is een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van windenergie en natuur’. Zij roept inwoners op om mee te doen. En: ‘als bewoner kunt u investeren. U ontvangt dan niet alleen een aantrekkelijk rendement, maar beslist ook mee welke natuurprojecten worden ondersteund’.
Met de gelikte website proberen Jan Kastje en Alex Ouwehand de burger op misleidende wijze over de streep te trekken.

Waarschuwing
Wij willen de inwoners waarschuwen, zegt Aris Jan Hofker van Balij Windmolen Vrij. De informatie van de Milieufederatie is misleidend en zet mensen op het verkeerde been. De Klankbordgroep Balij heeft eind november haar advies gegeven en het besluitvormingstraject moet nog starten.

Balij niet geschikt
De Klankbordgroep, waaraan ook de Milieufederatie deelnam, was zeer kritisch op de Balij als locatie. Gemeenten, omwonenden en lokale natuurorganisaties zijn faliekant tegen. Er zijn veel knelpunten op tafel gekomen. Zoveel dat verder gaan geen zin heeft, zegt Hofker. De Milieufederatie en Staatsbosbeheer herkenden de knelpunten, maar vinden dat er meer onderzoek moet plaatsvinden. Op haar website wekt de Milieufederatie nu de indruk dat realisatie in zicht is. Zij stelt onterecht dat de locatie vooralsnog geschikt is.

Natuurgebied
Opvallend is dat de Milieufederatie spreekt van recreatiegebied De Balij. Zij weten immers ook dat de natuurwaarden bijzonder hoog zijn. Er zijn veel soorten vleermuizen, broed- en trekvogels, waaronder zeldzame beschermde soorten. Juist in die natuur zijn de afgelopen 25 jaar honderden miljoenen geïnvesteerd.

Locatie
Een ander voorbeeld van misleiding is het kaartje op de site. Afgelopen maanden is de oorspronkelijke locatie met 50% vergroot. De Milieufederatie toont nu het oude kaartje en beweert dat de turbines langs de A12 komen en bij het bos. Zij weten echter dat de windturbines midden in het bos moeten komen, op 300m van de A12. Oorzaak is de hogedruk gasleiding die in de weg ligt. Bij realisatie moet een groot bosperceel gekapt worden.

Draagvlak
Helemaal pijnlijk is dat Kastje en Ouwehand het niet meer over omwonenden hebben, maar over inwoners die kunnen deelnemen. Zij beweren, dat zij het project samen met inwoners willen doen en doen een oproep tot deelname. Het door de provincie geëiste draagvlak is daarmee ver uitzicht. Tenzij je deelname van iemand uit Utrecht ziet als ‘draagvlak’ . Volgens Hofker is het is bizar dat iedereen, van Groningen tot Maastricht, kan deelnemen en zo zijn of haar groene hart geruststellen. Dat is toch niet het draagvlak, waarover de Statenleden hebben gesproken?
Ondertussen zitten de omwonenden met de brokken: huis minder waard, geen natuurgebied en geen rust meer. En als je zelf deelneemt kun je naar je planschade fluiten.
Het geld hoeft overigens niet naar natuurontwikkeling in De Balij, want De Balij is vooral windenergielocatie geworden.

Feodaal gedrag Staatsbosbeheer
Ondertussen zijn Kastje en Ouwehand in Hilversum en Noordwijk (hun woonplaatsen) aan het dagdromen over hun eerste windenergieproject in het kleinste bos van Nederland.
En Staatsbosbeheer die de grond aanbied hult zich al maanden in stilzwijgen. Directeur Sylvo Thijsen en provinciehoofd Kuipers hullen zich in stilzwijgen. Feodaal gedrag. De maatschappelijke rol die Staatsbosbeheer zo graag zou willen vervullen is verder weg dan ooit.

Besluitvorming
De Gedeputeerde Staten neemt in januari 2017 een besluit over hoe het proces precies verder gaat. Als het aan Balij Windmolen Vrij ligt moet De Balij binnenkort windmolenvrij verklaard worden. De argumenten daarvoor blijven zich opstapelen.

Voor meer informatie: www.balij-windmolen-vrij.nl of Facebook: @balijwindmolenvrij

Een reactie posten

Gratis ads