Aangepast zoeken

dinsdag 20 december 2016

NATUUR EN MILIEUFEDERATIE MISLEIDT BURGER MET NATUURWIND IN DE BALIJ

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft haar plan ‘Natuurwind’ vrijdag 16 december gelanceerd. De Federatie heeft het voornemen om zelf drie grote windturbines te realiseren in De Balij, het natuurgebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Op haar site schrijft zij: ‘Natuurwind is een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van windenergie en natuur’. Zij roept inwoners op om mee te doen. En: ‘als bewoner kunt u investeren. U ontvangt dan niet alleen een aantrekkelijk rendement, maar beslist ook mee welke natuurprojecten worden ondersteund’.

Met de gelikte website proberen Jan Kastje en Alex Ouwehand de burger op misleidende wijze over de streep te trekken.

Waarschuwing
Wij willen de inwoners waarschuwen, zegt Aris Jan Hofker van Balij Windmolen Vrij. De informatie van de Milieufederatie is misleidend en zet mensen op het verkeerde been. De Klankbordgroep Balij heeft eind november haar advies gegeven en het besluitvormingstraject moet nog starten.

Balij niet geschikt
De Klankbordgroep, waaraan ook de Milieufederatie deelnam, was zeer kritisch op de Balij als locatie. Gemeenten, omwonenden en lokale natuurorganisaties zijn faliekant tegen. Er zijn veel knelpunten op tafel gekomen. Zoveel dat verder gaan geen zin heeft, zegt Hofker. De Milieufederatie en Staatsbosbeheer herkenden de knelpunten, maar vinden dat er meer onderzoek moet plaatsvinden. Op haar website wekt de Milieufederatie nu de indruk dat realisatie in zicht is. Zij stelt onterecht dat de locatie vooralsnog geschikt is.

Natuurgebied
Opvallend is dat de Milieufederatie spreekt van recreatiegebied De Balij. Zij weten immers ook dat de natuurwaarden bijzonder hoog zijn. Er zijn veel soorten vleermuizen, broed- en trekvogels, waaronder zeldzame beschermde soorten. Juist in die natuur zijn de afgelopen 25 jaar honderden miljoenen geïnvesteerd.

Locatie
Een ander voorbeeld van misleiding is het kaartje op de site. Afgelopen maanden is de oorspronkelijke locatie met 50% vergroot. De Milieufederatie toont nu het oude kaartje en beweert dat de turbines langs de A12 komen en bij het bos. Zij weten echter dat de windturbines midden in het bos moeten komen, op 300m van de A12. Oorzaak is de hogedruk gasleiding die in de weg ligt. Bij realisatie moet een groot bosperceel gekapt worden.

Draagvlak
Helemaal pijnlijk is dat Kastje en Ouwehand het niet meer over omwonenden hebben, maar over inwoners die kunnen deelnemen. Zij beweren, dat zij het project samen met inwoners willen doen en doen een oproep tot deelname. Het door de provincie geëiste draagvlak is daarmee ver uitzicht. Tenzij je deelname van iemand uit Utrecht ziet als ‘draagvlak’ . Volgens Hofker is het is bizar dat iedereen, van Groningen tot Maastricht, kan deelnemen en zo zijn of haar groene hart geruststellen. Dat is toch niet het draagvlak, waarover de Statenleden hebben gesproken?

Ondertussen zitten de omwonenden met de brokken: huis minder waard, geen natuurgebied en geen rust meer. En als je zelf deelneemt kun je naar je planschade fluiten.
Het geld hoeft overigens niet naar natuurontwikkeling in De Balij, want De Balij is vooral windenergielocatie geworden.

Feodaal gedrag Staatsbosbeheer
Ondertussen zijn Kastje en Ouwehand in Hilversum en Noordwijk (hun woonplaatsen) aan het dagdromen over hun eerste windenergieproject in het kleinste bos van Nederland.
En Staatsbosbeheer die de grond aanbied hult zich al maanden in stilzwijgen. Directeur Sylvo Thijsen en provinciehoofd Kuipers hullen zich in stilzwijgen. Feodaal gedrag. De maatschappelijke rol die Staatsbosbeheer zo graag zou willen vervullen is verder weg dan ooit.

Besluitvorming
De Gedeputeerde Staten neemt in januari 2017 een besluit over hoe het proces precies verder gaat. Als het aan Balij Windmolen Vrij ligt moet De Balij binnenkort windmolenvrij verklaard worden. De argumenten daarvoor blijven zich opstapelen.

Voor meer informatie: www.balij-windmolen-vrij.nl of Facebook: @balijwindmolenvrij

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws