Aangepast zoeken

donderdag 1 december 2016

Meer rijdocenten voor de politie

Den Haag - De politie gaat extra rijdocenten aanstellen om alle agenten op tijd de Politie Rijvaardigheidstraining te kunnen aanbieden. Deze onderhoudstraining is gericht op het onderhouden van de rijvaardigheden en zou volgens de eigen brancherichtlijn Verkeer eens per drie jaar gevolgd moeten worden. Door een tekort aan rijdocenten lukt dat bij een deel van de agenten nu niet op tijd.

Tijdens de Politie Rijvaardigheidstraining (PRVT) bekijken de rijdocenten of agenten die surveillanceauto’s of politiemotoren besturen nog steeds voldoen aan het eindniveau van de basisrijopleiding die zij tijdens hun opleiding volgden. Naast een theorietoets en bespreking van eventuele veranderingen in regelgeving worden hun vaardigheden en gedrag op tien verschillende punten beoordeeld. Hieronder vallen onder andere remmen, uitwijken en bochtentechniek op snelheid. Het onderhoud van deze kennis en vaardigheden is van belang voor de veiligheid van zowel het publiek als de politieagenten zelf.

Achterstand inlopen

Om alle ruim dertigduizend politieagenten de gelegenheid te bieden op tijd de herhalingsinstructie te doorlopen, zijn landelijk 50 docenten Rijvaardigheid en Rijveiligheid nodig. Op dit moment is er formatieruimte voor 26 rijdocenten. Roy Lassche, landelijk projectleider Rijvaardigheid en Rijveiligheid: ‘Deze onderbezetting leidt tot een achterstand. Jaarlijks moeten gemiddeld tienduizend politiemedewerkers op herhaling. In 2015 lukte het om dit voor 5.639 agenten te organiseren. Tussen 1 januari en 12 oktober 2016 gold dit voor 2.612 collega’s.

Lassche: ‘De korpsleiding weet zich als werkgever verantwoordelijk voor het faciliteren van een goede rijvaardigheid en –veiligheid. Daarom besloot zij onlangs in goed overleg met de vakorganisaties dat de formatie moet worden uitgebreid. Hierin worden ook docenten opgenomen die instructies voor het besturen van bijzondere politievoertuigen organiseren. Denk aan ME-voertuigen en auto’s voor arrestatie- en observatieteams. Een welkome aanvulling.’ Het voorgenomen besluit van de korpsleiding ligt, conform de geldende afspraken, voor advies bij de Centrale Ondernemingsraad. In afwachting van dit advies kunnen nog geen concrete aantallen docenten worden aangegeven.

Geen invloed op bevoegdheid

Het niet volgen van de herhalingsinstructie heeft overigens geen invloed op de bevoegdheid tot het besturen van een politievoertuig. Alle agenten krijgen deze bevoegdheid zodra ze tijdens hun opleiding de basisopleiding rijvaardigheid positief afsluiten. Deze vervalt niet als de herhalingsinstructie niet op tijd wordt gevolgd. Herhaling wordt door de werkgever echter wel van belang geacht, zeker als het gaat om het rijden met optische en geluidssignalen. Daarom is hij door de korpsleiding als verplichting vastgelegd in haar brancherichtlijn Verkeer (2014).

Politieacademie

Vanzelfsprekend kost het werven en opleiden van nieuwe docenten tijd. De rijdocenten van de Politieacademie zullen in 2017 een deel van deze herhalingsinstructies voor hun rekening nemen. Bij de eenheden wordt op dit moment geïnventariseerd hoeveel opleidingsplaatsen gereserveerd moeten worden.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws