Aangepast zoeken

donderdag 8 december 2016

Economische effecten Holland Outlet Mall blijken zwaar overschat en Verkeersinfarct in Zoetermeer

Onderzoek van het onafhankelijke Bureau Stedelijke Planning in opdracht van brancheorganisatie INretail slaat het fundament weg onder de plannen voor de Holland Outlet Mall in Zoetermeer. Het verdiepingsonderzoek toont totaal andere uitkomsten dan waarmee de gemeente schermt. “Stuitend”, vindt INretail, “Inwoners en ondernemers in Zoetermeer, omliggende gemeenten en hun bestuurders worden allen op het verkeerde been gezet. De positieve punten blijken te zijn uitvergroot, de negatieve juist gebagatelliseerd.“ Dat maakte INretail bekend tijdens een druk bezochte persconferentie.


conomische impuls nihil
De door de gemeente Zoetermeer geschetste economische impulsen van €20 miljoen voor haar centrum en zelfs €30 miljoen als de wijde regio wordt meegerekend, blijken onjuist becijferd te zijn. Het effect is nihil blijkt uit een nadere analyse, waarbij onder andere cumulatieve effecten zijn berekend die in de oorspronkelijke berekeningen ontbraken. Ook is bij de contra-expertise rekening gehouden met de komst van andere retail in de regio. Ook dit ontbrak in de gemeentelijke rapportages.
De totale impuls voor Zoetermeer en regio blijkt volgens BSP slechts €3,8 miljoen te zijn. Zelfs dit beperkte effect wordt echter teniet gedaan door de verdringingseffecten op bestaand winkelaanbod die de outlet teweeg zou brengen. De omzetten voor mode- en sportwinkels zouden in het Zoetermeerse Stadshart met ruim 7% dalen, in de wijde regio met 4 tot 6%. Veel winkels zouden zo’n structurele omzetval niet overleven. De HOM zou het risico op nieuwe faillissementen sterk vergroten. De leegstand in Zoetermeer en ook winkelcentra in de regio zou verder oplopen.
Verkeersinfarct
Ook het bureau Arcadis heeft een second opinion uitgevoerd op de gemeentelijke rapportages. De verkeersexperts waarschuwen dat uit hun contra-expertise blijkt dat Zoetermeer zich kan voorbereiden op een totaal verkeersinfarct op de lokale aanvoerwegen naar de beoogde outletlocatie. Er worden jaarlijks 7 miljoen bezoekers verwacht en weekenddagen leveren per definitie bezoekerspieken op. Arcadis ondervond dat veel gegevens uit de gemeentelijke rapporten onvolledig of onjuist bleken.
In de berekeningen van de gemeente is bovendien sprake van een tekort van 2000 parkeerplaatsen. De impact daarvan en het ‘zoekverkeer’ dat het gevolg ervan is, is in alle verkeersberekeningen niet meegenomen.

Ook de effecten van vastlopend verkeer op een aantal belangrijke aansluitingen van het provinciale en rijkswegennet blijken onvoldoende bekend te zijn. De routekeuze van het  verkeer is niet onderbouwd. Nu al is de N206 hoog genoteerd in de top drie van lokale wegen waar het verkeer met regelmaat vastloopt.
Wie betaalt?
Alle noodzakelijke aanpassingen van en investeringen in het wegennet rond de geplande Holland Outlet Mall kosten veel geld. De totale kosten zijn echter een black box, wie de portemonnee mag trekken is ook onbekend. Een belangrijk deel van de rekening zal de gemeente Zoetermeer zelf moeten ophoesten. Dat betreft alle investeringen die nodig zijn om de gemeentelijke wegenstructuur geschikt te maken voor 7 miljoen bezoekers per jaar.
PLANCAPACITEIT BINNENSTEDEN RANDSTADNOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws