Aangepast zoeken

maandag 5 december 2016

De komst van een Holland Outlet Mall is gokken met de toekomst van Zoetermeer

GroenLinks ziet op basis van de huidige rapporten weinig voordelen in de komst van een Holland Outlet Mall op de locatie van het Woonhart. Er zijn teveel onzekerheden,  die het instemmen met de komst van een Holland Outlet Mall maken tot een gok op de toekomst van Zoetermeer.

Het eerste grote spanningsveld ziet de fractie van GroenLinks op de leefbaarheid. Als het beoogde aantal bezoekers gerealiseerd gaat worden, dan zal dit de leefbaarheid van de stad verslechteren. Raadslid Jordy Boerboom “De modellen  schetsen een wel erg rooskleurig beeld voor wat betreft de luchtvervuiling. Laten we eerst maar eens meten in plaats van berekenen, hoe het werkelijk met de luchtkwaliteit gesteld is ”.

Ook verwacht de fractie een toename van verkeersopstoppingen in het stadscentrum. Ook hier zijn de modeluitkomsten veel te optimistisch. “Deze zullen gevolgen hebben voor de ontsluiting van bijna alle  wijken aan deze kant van de stad, om nog maar niet te spreken over de onbereikbaarheid van het stadscentrum zelf en de aanrijtijden voor hulpdiensten”, aldus fractievoorzitter Marcel van der Tol.


Daarnaast is de fractie niet overtuigd van de positieve economische effecten. De rapporten leggen eenzijdig de nadruk op de positieve kanten, maar maken niet duidelijk hoeveel ondernemers en werknemers binnen en buiten Zoetermeer, direct getroffen worden door een HOM en waar deze mensen dan wel klandizie of werk zullen moeten vinden. GroenLinks commissielid Armin Bauer: “Als de bezoekersaantallen van buiten de regio tegenvallen, en de kans daarop is groot, dan wordt er geen euro extra verdiend.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws