Aangepast zoeken

woensdag 21 december 2016

College Zoetermeer bestudeert INretail-rapporten naar Holland Outlet Mall

Begin december ontving de gemeente van belangenvereniging INretail en Unibail-Rodamco twee tegenrapporten naar de onderzoeken voor de Holland Outlet Mall. Het betreft een onderzoek naar de omzeteffecten en een onderzoek naar verkeer. De rapporten sterken het college in haar advies aan de gemeenteraad.

'Als zelfs een grote landelijke lobbypartij aangeeft dat er geen negatief omzeteffect te verwachten is voor Zoetermeer, dan zie ik kansen. Wat resteert is de discussie over de grootte van het succes. Het is aan gemeente, ondernemers in de stad en de regio om gezamenlijk de juiste randvoorwaarden te creëren voor een succesvolle versterking van de binnenstad door de HOM. Zo ziet INretail zelf bijvoorbeeld net als wij goede verbindingen als een voorwaarde voor succes,' aldus Mariëtte van Leeuwen, wethouder economie.

Het college zet grote vraagtekens bij de snelheid waarmee de INretail-rapporten zijn gemaakt, en ook bij de uitkomsten. Marc Rosier, wethouder stedelijke ontwikkeling en verkeer: 'Door het proces van de afgelopen maanden weten wij hoe een dergelijk onderzoeksproces verloopt. De opdrachtgevers van de tegenrapporten hebben, direct of indirect, vanaf het begin meegedaan aan het samenspraakproces over de onderzoeksopzet en tussenresultaten en hebben daarin hun input kunnen leveren. De onderzoeken van beide bureaus hebben niet geprofiteerd van samenspraak en een wederzijds verbeterproces ontbreekt. Daarnaast hebben wij als gemeente gekozen de onderzoeken zelf te doen of onafhankelijk te laten toetsen. Een van deze bureaus was ook aanbevolen door INretail zelf. Wij hebben de tegenrapporten aangeboden aan onze eigen onderzoeksbureaus. Hun reacties bevestigen ons vertrouwen in het proces van onderzoek en de zorgvuldigheid waarmee ze zijn opgesteld. Zowel Arcadis als BSP, de bureaus die de onderzoeken voor INretail uitvoerden, constateren overigens zelf ook geen fundamentele of methodologische tekortkomingen in de rapporten.'

Tegenstrijdig

Mariëtte van Leeuwen wijst nog wel op tegenstrijdigheden: 'In het ene rapport wordt getwijfeld over het succes van de Holland Outlet Mall met als gevolg minder bezoekers, terwijl in het verkeerskundig rapport de outlet een succes wordt met 7 miljoen bezoekers. Dat kan niet beide. Het wordt een succes met bijbehorende bezoekersaantallen of het wordt een kleiner succes met bijbehorende bezoekersaantallen.'

Onderzoeken

INretail verwijt de gemeente dat verkeerde referenties en bronnen zijn gebruikt in de haalbaarheidsonderzoeken naar de omzeteffecten. Daar staat tegenover dat INretail in haar eigen onderzoeken geen enkele referentie of bronnen hanteert. Het verkeersonderzoek van INretail bevestigt dat er maatregelen nodig zijn om het extra verkeer af te wikkelen. Dat was vanuit het verkeersonderzoek van de gemeente al bekend. Marc Rosier: 'We hebben al eerder gezegd dat we graag aan slag willen om de huidige verkeerssituatie te verbeteren en het toekomstige extra verkeer in goede banen te leiden. De wijken erachter mogen niet de dupe worden van een succesvol HOM.'

De gemeente laat de onderzoeksrapporten van INretail verder doornemen door haar experts om te bezien of er verdere aandachtspunten in zitten om mee te nemen om de ontwikkeling van de HOM in de eventuele uitwerkingsfase nog beter te kunnen realiseren.
Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels haar reactie aan de gemeenteraad verzonden.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws