Aangepast zoeken

donderdag 17 november 2016

Zorgdebat: afspraken over personeel, tarieven en overhead

De Tweede Kamer sprak vandaag over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, nadat AD-columnist Hugo Borst samen met Carin Gaemers vorige maand een manifest voor betere ouderenzorg publiceerden. Staatssecretaris Van Rijn reageerde vanmorgen al met een open brief in het AD en liet ook aan de Tweede Kamer weten de punten in het manifest te steunen. Ook ANBO steunt het manifest en stuurde voorafgaand aan het debat een extra brief naar de Kamer

Duurzame kwaliteitsverbetering

In aanloop naar de begrotingsbehandeling VWS, die vorige week plaatsvond, en dit debat riep ANBO al op (blog, Skipr.nl) het niet over incidenten te hebben zoals 'plascontracten' en afvinklijsten, maar over de betaalbaarheid van de zorg, toegankelijkheid en kwaliteit. "Wat nodig is, is aandacht gecombineerd met veilige en liefdevolle zorg", zo schreef ANBO-bestuurder Liane den Haan in haar brief. "Iedereen heeft recht op goede zorg en waar zorg onder de maat is moet er stevig ingegrepen worden. Maar zorgprofessionals moeten soms lastige keuzes maken en als het niet goed gaat, dan springt de pers en ook de politiek er boven op. De ruimte om keuzes te maken en wellicht ook fouten en daar van te leren is helaas beperkt."

Personeelsnorm en eventueel meer geld

De staatssecretaris belooft de Kamer meer geld beschikbaar te stellen wanneer dat nodig is om een personeelsnorm - niet zoals in het manifest van Borst en Gaemers één verzorgende op acht bewoners, maar een norm die rekening houdt met de specifieke situatie - haalbaar te maken. Ook voor ANBO een belangrijke toezegging. Op 1 januari 2017 moet de norm er liggen. Daarna moet worden gekeken of de tarieven toereikend zijn, en of de tehuizen het geld wel goed inzetten. Ook dat sluit aan bij de wensen van ANBO: "De vraag naar zorg en ondersteuning neemt vanwege de alsmaar complexer wordende zorgvraag van patiënten alleen maar toe. We hebben ook een grotere diversiteit aan zorgprofessionals nodig. Die moeten er wel zijn en helaas door de imago problemen is de aantrekkingskracht op een nieuwe generatie verzorgenden, verpleegkundigen en artsen voor deze zware zorg niet heel groot. We kunnen wel HBO-opgeleide verpleegkundigen willen, maar zijn ze er ook?"
Van Rijn zei verder dat hij het belangrijk vond er toegewerkt wordt naar betere verpleegzorg in plaats van alleen verpleeghuiszorg. Dit omdat ouderenzorg plaatsonafhankelijk geleverd moet worden, ook wanneer mensen in hun eigen huis blijven wonen.

Bezuinigingen van tafel

Eerder al beloofde de staatssecretaris dat er komend jaar nog eens 386 miljoen euro extra uitgetrokken wordt om de wachtlijsten in de zorg aan te pakken en de contracteerruimte die verpleeghuizen en zorgverzekeraars hebben, te verruimen. De staatssecretaris maakte in juni van dit jaar al bekend dat de geplande bezuinigingen van een half miljard euro (500 miljoen) definitief van de tafel waren.


ANBO is blij met het extra geld dat vrijgemaakt is om de langdurige zorg te verbeteren. Directeur-bestuurder Liane den Haan: "Dit geld is hard nodig, want de verpleeghuiszorg is verschraald en staat onder druk. Iedereen heeft recht op goede zorg en waar zorg onder de maat is moet er ingegrepen worden. Maar de vraag naar zorg en ondersteuning neemt vanwege de alsmaar complexer wordende zorgvraag van patiënten alleen maar toe."

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws