Aangepast zoeken

dinsdag 1 november 2016

VVD hamert op werk en ambitie in begrotingsdebat!

Tijdens het begrotingsdebat van de gemeenteraad Zoetermeer heeft de VVD gehamerd op meer werk en meer ambitie. De begroting van Zoetermeer is solide en het huishoudboekje is op orde, maar de liberalen willen meer. Zoetermeer moet niet slapen en stil staan, maar vooruit.

“Als het aan de VVD lag, was de titel van de programmabegroting ‘Werk, Werk, Werk’. In een tijd waar duizenden Zoetermeerders werkloos zijn, is een ambitie van 500 banen erbij te laag. Met een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunnen we veel mensen aan de slag helpen.” Aldus fractievoorzitter Jan Iedema.

Al in het voorjaarsdebat in juni diende de VVD een motie in om meer onderwijsinstelling naar Zoetermeer te halen. In deze motie riep de VVD op om te gaan praten met bijvoorbeeld de TU Delft en de LOI. Helaas heeft deze motie nog niet tot concrete actie geleid. Daarom heeft de VVD hier opnieuw aandacht voor gevraagd.

Ook stond de VVD stil bij veiligheid en onderhoud:
Fractievoorzitter Iedema: “Wij vragen aandacht voor loverboys-problematiek en grimmige plekken in de stad. Zoetermeerders moeten niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen.  Onderhoud kan volgens de VVD in Zoetermeer beter. Daarom heeft de VVD een motie ingediend waarin extra budget vrij komt voor onderhoud bij de Plaats in het Stadshart. In 2017 komt de VVD met meer voorstellen om het openbaar gebied aantrekkelijker te maken.”


Daarnaast streeft de VVD streeft naar gemeentelijke lastenverlichting. “Nu wordt slechts geld wat teveel geïnd is in 2016 teruggegeven in 2017. Dit is geen actieve lastenverlichting. Graag zien we bij het volgend debat dat de wethouder met een voorstel komt hoe de lasten wel verlicht kunnen worden. Aldus Iedema. 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws