Aangepast zoeken

woensdag 9 november 2016

Veroordeling van 22-jarige man voor diverse vormen van cybercrime

Een 22-jarige man is op 27 oktober 2016 door het gerechtshof Den Haag veroordeeld voor verschillende computer-gerelateerde delicten. Hij heeft een gevangenisstaf opgelegd gekregen van 497 dagen, waarvan 360 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.

De man heeft zich over een periode van bijna 2 jaar beziggehouden met verschillende vormen van criminaliteit waarin zijn computergebruik een hoofdrol speelde. Hij heeft onder andere via een door hem vervaardigde nepwebsite malware verspreid, waarmee hij ongemerkt de besturing van computers van anderen kon overnemen. Bovendien kon hij op die manier gegevens die op die computers stonden downloaden, veranderen of wissen. Dat heeft hij ook gedaan. Daarnaast zorgde de door hem verspreide malware ervoor dat bij het opstarten van die computer de webcam automatisch aanging en beelden verzond naar de computer van de verdachte. Op deze manier heeft de verdachte honderden mensen bespied en een enorme hoeveelheid computerdata binnengehaald. De beelden die de verdachte daarmee verzamelde heeft hij (deels gecategoriseerd) opgeslagen.

Aan één meisje in het bijzonder heeft de verdachte veel schade toegebracht door een filmpje dat zij zelf had gemaakt en waarop zij masturberend te zien was, en dat zij meende van haar computer te hebben verwijderd, op haar Facebookpagina te plaatsen. Hierdoor heeft de verdachte een zeer ernstige inbreuk gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer en haar veel leed aangedaan, uitgerekend in een kring van bekenden van het slachtoffer. Daarnaast heeft de verdachte misbruik gemaakt van afgevangen wachtwoorden van verschillende social media-accounts van slachtoffers en heeft hij daarmee valse berichten verstuurd en op internet geplaatst. Om verwijdering van die berichten te bemoeilijken, heeft hij de wachtwoorden van accounts vervolgens veranderd. Ook heeft de verdachte op internet bekend gemaakt dat het VWO-eindexamen Frans 2013 al in omloop was, voordat het zou worden afgenomen. Hierbij heeft de verdachte een methode gekozen waarbij hij een gehackte computer van een ander heeft gebruikt, zodat de sporen niet direct naar hem zouden leiden. Dit heeft er voor gezorgd dat die ander ten onrechte een nacht in de cel heeft doorgebracht en nog maanden als verdachte is aangemerkt. Verder heeft de verdachte foto’s van één van zijn slachtoffers op een blog geplaatst en via e-mail naar bekenden van haar gestuurd, met daarbij zeer kwetsende teksten.

Tenslotte heeft de politie op de computerbestanden van de verdachte kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Deze bestond onder meer uit een veelheid aan filmpjes en foto’s van tienermeisjes, die zich in de beslotenheid van hun eigen kamer/woning onbespied waanden.

Het Haagse hof rekent de verdachte deze feiten zwaar aan. In het nadeel van de verdachte heeft het gerechtshof rekening gehouden met het feit dat de verdachte eerder is veroordeeld voor het plegen van computervredebreuk. Daar staat tegenover dat de verdachte openheid van zaken heeft gegeven, onder meer door het verstrekken van wachtwoorden en zelfs ten aanzien van feiten die de politie nog helemaal niet met hem in relatie had gebracht. Bovendien hebben gedragsdeskundigen een stoornis bij de verdachte vastgesteld op grond waarvan hij verminderd toerekeningsvatbaar zou moeten worden beschouwd. Die conclusie heeft het hof overgenomen.


Een deel van de feiten heeft de verdachte gepleegd toen hij nog minderjarig was. Op grond van de ernst van de begane feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, heeft het hof het sanctierecht voor volwassenen toegepast. In dat oordeel heeft het hof betrokken dat de verdachte gedurende het grootste gedeelte van de periode die de tenlastegelegde feiten betreft meerderjarig was, alsmede dat het een doorlopend feitencomplex betreft. Daarbij sluit het hof aan bij de visie van gedragsdeskundigen die hebben geadviseerd het volwassenstrafrecht toe te passen, omdat de verdachte de ernst van de feiten goed heeft kunnen inzien. 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws