Aangepast zoeken

donderdag 10 november 2016

Verder werken aan veilig verkeer in Zoetermeer

De gemeente werkt steeds aan het verbeteren van verkeerssituaties in de stad. Deze verkeersprojecten zijn samengebracht in de Nota Mobiliteit Zoetermeer. Daarbij staan verkeersveiligheid en bereikbaarheid voorop. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) draagt voor een groot deel bij aan de kosten voor de projecten.
Voor 2017 stelt het college de gemeenteraad voor om de volgende verkeersprojecten op te pakken:
 • Schoolzones
  De verkeersveiligheid van schoolzones is een actueel onderwerp binnen Zoetermeer. Vanaf 2015 worden er regelmatig schouwen gehouden rondom scholen door de gemeente Zoetermeer met omwonenden en belanghebbenden. Uit die schouwen komen verbetervoorstellen voort, die uit dit project kunnen worden gefinancierd. Wethouder Marc Rosier: 'De omgeving van een school heeft altijd verschillende functies, die kunnen soms botsen. Iedere omgeving vraagt ook om een eigen aanpak. Daarom wordt in overleg met wijkbewoners en scholen waar nodig de veiligheid in de omgeving van de school verbeterd. Hiervoor krijgt de gemeenteraad dit jaar ook weer voorstellen.'
 • Fietspad Van Stolberglaan
  In het jaarplan van 2015 is het verhogen van de fiets- en voetgangersoversteken op de rotonde Paltelaan/Van Stolberglaan en de minirotonde Clauslaan/Stolberglaan opgenomen. Bij de uitwerking van deze projecten met de bewonerswerkgroep kwam de wens naar voren om de fietsstroken op de Van Stolberglaan te vervangen door een vrijliggend, tweerichtingen fietspad. Gezien de ligging is dit project nauw verbonden met de schoolzones hierboven: het is een drukke fietsroute voor scholieren.
 • Reconstructie kruising Van Aalstlaan/Van Aalstlaan/Van Aalstlaan
  Door de aanleg van een rotonde wordt het oversteken van deze kruising aanzienlijk verbeterd, vooral voor de voetgangers en fietsers.
 • Reconstructie kruising Van Aalstlaan/Dumeelaan/Gaardedreef
  Hier wordt een afbuigende voorrangssituatie gerealiseerd en de afwikkeling van het fietsverkeer wordt gewijzigd om het kruispunt verkeersveiliger te maken.
 • Snelfietsroute Midden Delfland-Delft-Pijnacker/Nootdorp-Zoetermeer
  De snelle fietsroute Midden-Delfland - Delft - Pijnacker/Nootdorp - Zoetermeer is na uitgebreid onderzoek door het ministerie van Infrastructuur & Milieu goedgekeurd als project. De werkzaamheden behelzen het verbreden van bestaande fietspaden, comfortmaatregelen zoals asfalteren en extra verlichting.
 • Verbeteren verkeersveiligheid wijkwinkelcentra
  Op basis van onderzoek samen met bewoners en winkeliers zijn maatregelen geformuleerd die de verkeersveiligheid rondom de wijkwinkelcentra, vooral De Leyens en Seghwaert, verhogen.
 • Geven van praktische fietslessen groep 4 en 6 basisscholen 2017/2018
  Jaarlijks terugkerend doel is het verbeteren van kennis en vaardigheden van deze kwetsbare doelgroep, waardoor zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
 • Coördinatie praktisch verkeersexamen
  Jaarlijks vinden de praktische verkeersexamens voor de basisschoolleerlingen plaats.

Samen met bewoners

De uitvoering van een aantal van deze verkeersprojecten komt in samenspraak met bewoners en belanghebbenden tot stand. Bewoners worden uitgenodigd te mee te praten of te reageren op concept schetsontwerpen, die via informatiebijeenkomsten, de wijkpost of de gemeentelijke (wijk-)website met hen worden gecommuniceerd.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws