Aangepast zoeken

woensdag 16 november 2016

Partij voor de Dieren: minder reclameborden in landschap

Reclameborden ontsieren en verrommelen het landschap. Ook zijn ze storend voor verkeersdeelnemers en hebben ze nadelige effecten op nachtdieren als vleermuizen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat het aantal reclameborden langs de openbare weg wordt teruggeschroefd.

Tot enkele jaren geleden waren uit oogpunt van verkeersveiligheid reclame-uitingen langs de openbare weg in Zuid-Holland grotendeels verboden. Op grond van de provinciale landschapsregeling golden er strenge regels voor het plaatsen van reclameborden langs de weg en in het landschap.

De Verordening Ruimte uit 2013 is op dat punt veel minder streng. Dat heeft geleid tot de plaatsing van meer reclameborden langs provinciale wegen, al is niet duidelijk om hoeveel borden het inmiddels gaat. Reclameborden kunnen verkeersdeelnemers afleiden en mogelijk meer verkeersongelukken veroorzaken. Ook kunnen grote moderne reclameborden, zoals led-schermen, nadelige effecten hebben op het dag- en nachtritme van flora en fauna, zoals vleermuizen.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten daarom in een motie gevraagd onderzoek te doen naar het aantal reclameborden langs de wegen in Zuid-Holland en de mogelijk nadelige effecten daarvan. Deze motie kon rekenen op steun van een ruime meerderheid in de Provinciale Staten.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Het is onduidelijk hoe de plaatsing van reclameborden langs wegen en in buitengebieden zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. We willen dat er in de Verordening Ruimte weer strengere regels worden opgenomen over de aanwezigheid van reclameborden in het landschap en langs wegen’.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws