Aangepast zoeken

maandag 28 november 2016

Oproep aanmelden stille en enge plekken in Zoetermeer

Ook komend jaar pakt de gemeente weer stille en enge plekken aan. Het gaat om plekken waar inwoners zich onveilig voelen, omdat het er bijvoorbeeld onvoldoende verlicht is of omdat het onoverzichtelijk is door overhangend groen. Inwoners kunnen tot 31 januari 2017 een stille en enge plek aanmelden via het melding, klacht, bezwaar, vraagformulier.

Dit jaar zijn er 29 locaties aangemeld. Op 17 locaties heeft de gemeente extra verlichting geplaatst of is de huidige verlichting aangepast. Zo zijn er bijvoorbeeld op de Osylaan-Van Diestlaan, de Franklinstraat en de Kurosawastrook extra lichtmasten geplaatst. De gemeente kon niet alle aangemelde locaties aanpakken, bijvoorbeeld omdat het om particulier eigendom gaat. De gemeente stimuleert buurtbewoners om zelf actie te ondernemen door onder meer een lamp te bevestigen op schuren bij achterpaden.

Zoetermeer Veilig

De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Met projecten als WAS (Wijk en Agent Samen) en de grote controleacties op de RandstadRail probeert de gemeente de veiligheid in de stad te vergroten. Daarnaast geeft de gemeente tips aan inwoners om zelf de veiligheid te vergroten. Meer informatie staat op www.zoetermeerveilig.nl.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws