Aangepast zoeken

dinsdag 1 november 2016

Inzet PvdA bij begrotingsdebat: Bouwen aan een verbonden stad

Langzamerhand komt Nederland uit de crisis. De economie groeit flink, de werkloosheid wordt minder, er komen weer meer banen, het consumentenvertrouwen neemt toe. Nu het weer beter gaat, moet iedereen daarvan kunnen profiteren, vindt de PvdA. Zoetermeer staat er financieel goed voor. Een goede uitgangspositie om meer groei en vooruitgang en innovatie mogelijk te maken, maar wel met blijvende aandacht voor kwetsbare groepen. De PvdA in Zoetermeer gaat voor een sterke stad die werkt en bruist en aantrekkelijk is om te wonen, maar ook voor een sociale stad waarin we omzien naar elkaar. De PvdA wil letterlijk en figuurlijk bouwen aan een verbonden stad.
De PvdA vindt groei van de werkgelegenheid in onze stad voor de komende jaren absoluut de allergrootste prioriteit, daarin moet extra geïnvesteerd worden, en vraagt daarbij extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking en een goede overgang van school naar werk voor leerlingen uit het speciaal onderwijs.
Iedereen moet een eerlijke kans maken om bij de gemeente voor een baan op gesprek te komen. Daarom wil de PvdA een proef met anoniem solliciteren bij de gemeente mogelijk maken.
Voor de meer dan 3300 kinderen die in Zoetermeer opgroeien in armoede komt er extra geld. De PvdA wil graag van het college extra inspanningen om dit geld snel en goed te besteden. De PvdA wil ook dat alle kinderen een gelijke kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. De PvdA zal pleiten voor meer leesbevordering door het project ‘Bibliotheek op school’ verder uit te rollen, ondersteunt een taaloffensief voor kansrijke vluchtelingen en wil een pilot met een weekendschool voor kinderen met achterstanden die daar baat bij kunnen hebben.
Nu de economie weer op volle toeren draait, is het ook de hoogste tijd om het bouwtempo van betaalbare woningen in het sociale én het middensegment op te schroeven. De PvdA wil dat corporaties, gemeente en bouwindustrie vaart maken en pleit voor een stevige ‘bouw-agenda’ met ambitieuze doelstellingen.

Andere belangrijke onderwerpen die de PvdA aan de orde zal stellen, zijn: de bevordering van de verkeersveiligheid onder jongeren, het behoud van kleine speelplekken, de wijkrestaurants, innovatie in de zorg en de aanpak van jihadstrijders die terugkeren naar Zoetermeer.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws