Aangepast zoeken

donderdag 10 november 2016

Informatieavond gemeente Zoetermeer over persoonsgebonden budget (PGB)

Op woensdag 30 november organiseert de gemeente Zoetermeer een informatieavond over het persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kunnen inwoners de hulp of ondersteuning inkopen die zij nodig hebben vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Het goed beheren van een PGB vraagt echter wel wat: de juiste zorg kiezen, goede afspraken maken met de hulpverlener en het uitvoeren van de administratie rondom een PGB. Als daarin iets verkeerd gaat, kan dat betekenen dat iemand niet de juiste hulp ontvangt of dat de hulpverlener niet op tijd betaald krijgt.

Nieuwe regels

De gemeente Zoetermeer heeft nieuwe regels gemaakt over de verstrekking van een PGB. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de eisen waaraan iemand moet voldoen om een PGB te mogen beheren en over de kwaliteitseisen waaraan de hulpverlening moet voldoen. Ook zijn er regels gemaakt om fraude met PGB's (beter) te kunnen voorkomen. Het nieuwe PGB-beleid, dat ingaat op 1 januari 2017, is vanaf 10 november hier te vinden.

Bijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst legt de gemeente uit wat de nieuwe PGB-regels precies inhouden. Op die avond zal ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een toelichting geven op de administratie rondom een PGB. De avond is vooral bedoeld voor mensen die nu al een PGB hebben, maar ook PGB-hulpverleners en mensen die een PGB-aanvraag overwegen zijn welkom. Zoetermeerders kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via het inschrijfformulier op www.zoetermeer.nl/aanmeldingpgb. Ook kunnen mensen van te voren hun vragen meegeven die in de bijeenkomst behandeld worden. Dit kan via een e-mail naar bijeenkomstpgb@zoetermeer.nl of per telefoon via 14 079.

Datum: woensdag 30 november
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 uur tot ca. 22.00 uur
Locatie: 2B Home partycentrum & business centre, Dr. J.W. Paltelaan 103

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws