Aangepast zoeken

dinsdag 1 november 2016

Holland Outlet Mall: het ei van Columbus?

Winkelen boven de tunnelbak, in een futuristisch gebouw, op zoek naar koopjes van mooie kledingmerken en hier en daar een hapje eten of een drankje drinken. Is dat een droombeeld of een schrikbeeld? Een Holland Outlet Mall (HOM), is dat het ei van Columbus voor Zoetermeer? Als CDA fractie hebben we nog wel de nodige vragen. Ik zal er enkele bespreken.
Het CDA wil een levendige stad, met goede verbindingen tussen de verschillende winkelcentra, waarbij de binnenstad een hart én een ziel heeft. Een sterk en een gezellig hart. Er is veel geinvesteerd in zowel visies als in verbeteringen in winkels, horeca en natuurlijk hebben wij 2 uur gratis parkeren. Gaat een outlet dit versterken?
We willen dat een outlet ook iets is voor onze eigen bewoners. Zij moeten vooral blij zijn met de komst van een outlet. En ook de bewoners van de regio zijn van harte welkom. Maar we willen wel weten of de winkeliers in onze eigen stad als in de regio daar niet de dupe van zijn. En dat onze eigen wijkwinkelcentra gezellig en veilig blijven, met voldoende winkels voor de dagelijkse boodschappen.
Een levendige stad betekent verandering, maar we willen wel goed weten wat dit voor de inwoners in de buurt van de outlet betekent. De wegen zullen veranderen, er komt meer verkeer en er zal grote behoefte zijn aan parkeerruimte. De doorstroom is nu al eens een probleem. We willen in de toekomst niet alleen maar in de file staan. Wat betekent een outlet voor de verkeer en vervoer met name voor de omwonenden?
De verwachting is dat de outlet goed zal zijn voor de economie. Het levert 300 tot 700 arbeidsplaatsen op. We willen wel graag weten wie die banen krijgen. Krijgen de mensen die nu in de bijstand zitten een kans om daar aan de slag te gaan?
Een goede invulling van het Woonhart is voor Zoetermeer van belang. Maar wat betekent het voor de huidige huurders van het Woonhart? Kunnen die makkelijk elders hun bedrijf voortzetten? Wat betekent dat voor de werkgelegenheid bij deze bedrijven? Daarnaast is er nog veel winkelleegstand en moeten landelijk nog veel winkeloppervlakte verdwijnen. Wat betekent dat voor het neerzetten van een nieuw outletcentrum.
En natuurlijk willen we ook precies weten wat een outlet de Zoetermeerders gaat kosten en hoe die te beheersen zijn. We zijn enorm geschrokken en vinden dat het niet kan dat de onderzoeken, waarover binnnenkort in de gemeenteraad worden gesproken, nu al 50% meer kosten dan begroot. We willen voorkomen dat bij een mogelijke bouw van de outlet de kosten ook niet beheersbaar zijn. 
Er zijn vele vragen waar we antwoorden op willen krijgen. Voor het CDA kan een HOM er alleen maar komen als het HOM Zoetermeer en Zoetermeerder helpt te versterken, verbinden en te vernieuwen. Als aan die voorwaarden is voldaan dan hebben we misschien een ei van Columbus in handen.

Véronique Frinking

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws