Aangepast zoeken

donderdag 10 november 2016

Herontwikkeling voor Hopmangebouw

Het Hopmangebouw en het Zorgring-complex hebben sinds begin dit jaar een nieuwe eigenaar. De plek aan het Kinderen van Versteegplein staat nu al jaren leeg. De nieuwe eigenaar, de Raad Bouwontwikkeling, heeft plannen en ideeën om de panden die verouderd en vervallen zijn aan te pakken.

De ontwikkelaar ziet de stationslocatie vanwege de goede bereikbaarheid als een kansrijke plek voor woningen en stedelijke voorzieningen. Deze gedachte sluit aan bij eerdere college- en raadsbesluiten die het doel hebben de uitstraling van het gebied en tegelijkertijd de omgeving van de Mandelabrug en het station 'op de kaart' te zetten zodat de aantrekkingskracht van Zoetermeer verbeterd wordt voor zowel bedrijven als woonconsumenten. Ook past het bij het provinciaal beleid om te sturen op ontwikkeling rondom knooppunten.

De nieuwe eigenaar gaat nu haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren om van deze zichtlocatie voor Zoetermeer weer een mooi en aantrekkelijk gebied te maken, dat weer helpt de aantrekkelijkheid daarvan te verbeteren.

Wethouder Marc Rosier (Stedelijke Ontwikkeling): 'Dit is een mooie ontwikkeling. Goed dat een partij kansen ziet voor dit gebied en ideeën heeft voor zichtbare vernieuwingen daar. Het college heeft een positieve grondhouding en werkt graag mee aan de haalbaarheidsonderzoeken. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten.'

Zodra is onderzocht of en onder welke voorwaarden de plannen en ideeën haalbaar zijn, zal het college de gemeenteraad een voorstel hierover voorleggen. Want voor de eventueel te bouwen woningen en voorzieningen is een herziening van het bestemmingsplan en dus een akkoord van de gemeenteraad noodzakelijk.

Het college tekent voor de fase van technische haalbaarheid een intentieovereenkomst met de ontwikkelaar. De ondertekening hiervan vindt plaats op 18 november.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws