Aangepast zoeken

zondag 20 november 2016

Denk online mee over matchfunding Zoetermeer

De gemeente start binnenkort met de pilot 'matchfunding'. Het is een uitbreiding van het project Buurtdromen, waarbij inwoners geld konden inzamelen om hun ideeën in de stad te realiseren. Bij matchfunding gaat het erom dat niet alleen Zoetermeerders, maar ook fondsen gaan deelnemen in het crowdfunden. Zo wordt de kans dat het bedrag gehaald wordt, groter. De gemeente neemt zelf ook deel door een subsidie te verstrekken aan de initiatiefnemers.

De gemeente wil samen met inwoners deze nieuwe subsidie voor matchfunding vormgeven. Wilt u meedenken over de voorwaarden van deze nieuwe subsidie? U kunt meepraten via doemee.zoetermeer.nl. Hier vindt u ook de spelregels.

Voor je buurt

De gemeente streeft ernaar de gemeentelijke subsidie begin 2017 beschikbaar te stellen. Hierna kan het matchfunden in Zoetermeer van start gaan. Dit gebeurt via de landelijke site www.voorjebuurt.nl. Op deze site wordt het geld ingezameld via de methode van crowdfunding. Deelnemers hebben een bepaalde periode de tijd om het beoogde bedrag in te zamelen. De nieuwe subsidie van de gemeente en de eventuele subsidies uit fondsen komen hier ook op te staan, zodat bij ieder project in één oogopslag te zien is hoeveel geld nog nodig is en hoeveel dagen er zijn om dit bedrag te halen. Zodra het bedrag behaald is, krijgt de initiatiefnemer het geld uitgekeerd om het idee uit te voeren.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws