Aangepast zoeken

donderdag 10 november 2016

College wil verder met Holland Outlet Mall Zoetermeer

De ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM) biedt Zoetermeer een unieke kans om bij de top van winkelbestemmingen te blijven horen. De outlet is een innovatief antwoord op de ontwikkelingen in de detailhandel zoals de stijgende internetverkopen. De manier en snelheid waarmee steden op deze ontwikkelingen kunnen inspelen, bepaalt of hun centra in de nabije toekomst vitaal blijven of wegkwijnen. De resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken laten zien dat de HOM voor Zoetermeer het positieve verschil kan maken. Het college wil dan ook verder met de ontwikkeling van het initiatief.

20 miljoen per jaar extra omzet

Mariëtte van Leeuwen, wethouder economische zaken, wil de kans op een impuls voor de binnenstad met beide handen aangrijpen. 'We moeten onze stad aantrekkelijk houden en blijven investeren om aan de veranderde wensen van consumenten te voldoen. Zij willen beleving, en dat biedt de HOM. Een dagje uit in Zoetermeer kan de bestaande winkels in het Stadshart en de Dorpsstraat samen ruim 20 miljoen extra omzet per jaar opleveren. Ook verhoogt het de vastgoedwaarde en aantrekkelijkheid van winkellocaties in de Binnenstad. Sport, horeca en vrijetijdsvoorzieningen in Zoetermeer en de regio kunnen gaan profiteren van de extra bezoekers die van buiten de regio naar Zuid Holland komen. Met slimme verbindende marketing kunnen we deze kansen met ondernemers en gemeenten in de regio samen gaan verzilveren.'

Wijken moeten bereikbaar blijven

Ook voor Marc Rosier, wethouder verkeer en vervoer en stedelijke ontwikkeling, staan de lichten op groen. 'Alle steden zoeken versneld naar innovatieve ideeën om hun winkelaanbod en inrichting van de binnenstad een impuls te geven. Wij kunnen daarbij niet achterblijven, zeker niet als ontwikkelaars bereid zijn om fors in de binnenstad te investeren. De HOM is een unieke publiekstrekker en biedt een kans die andere binnensteden in de regio niet hebben. Een aantrekkelijke verbinding van HOM, Stadshart en Dorpsstraat blijft een voorwaarde. En de wijken moeten bereikbaar blijven. Met de eigen parkeerplaatsen voor de HOM en extra parkeermaatregelen in de wijk kunnen we parkeeroverlast voor bewoners tegengaan. In een vervolgfase willen we deze oplossingen met de wijk verder uitwerken.'
Naar verwachting besluit de gemeenteraad in december of Zoetermeer verder gaat met de volgende fase van het initiatief. Deze bestaat uit een ontwerptraject, het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan voor de eerste fase Holland Outlet Mall van 18.000 m2, en gesprekken met de initiatiefnemers om tot een overeenkomst te komen.

Onderzoeksresultaten

De HOM trekt nieuwe bezoekers naar de stad en de regio. Daarnaast levert de komst van de HOM tot 700 extra banen op. Tevens wijzen de onderzoeken uit dat juridisch geregeld kan worden dat de producten die in de outlet worden aangeboden aanvullend zijn op die in de Binnenstad en andere winkelcentra in Zoetermeer. Ook stedenbouwkundig zijn er voldoende mogelijkheden om het Woonhart, na een transformatie naar de HOM, beter te laten aansluiten op de binnenstad. Tegelijkertijd is de HOM een ontwikkeling die op een doordachte manier de binnenstad en de algehele leefbaarheid van Zoetermeer moet versterken. Het college stelt om die reden een aantal strikte voorwaarden aan de verdere ontwikkeling en planvorming. De verkeerssituatie moet worden aangepakt zodat de wijken bereikbaar blijven en er zijn oplossingen nodig voor parkeren in de wijk.

Wat is de Holland Outlet Mall

In de HOM ligt de nadruk op de verkoop van (oudere collecties en B keuze) mode en modeaccessoires van toonaangevende merken, die verkocht worden met hoge kortingen.

Winkeloppervlakte

Volgens de plannen van de initiatiefnemers wordt het huidige Woonhart (23.000 m2) getransformeerd tot de Holland Outlet Mall van 18.000 m2 outlet in de mode- en sportbranche. In eerste instantie wordt er dus zo'n 5.000 m2 winkeloppervlakte aan de markt onttrokken. De ambitie van de initiatiefnemers is om bij gebleken succes in circa 10 tot 15 jaar gefaseerd door te groeien tot een de HOM van maximaal 31.000 m2 in de eindsituatie.

Bezoekersaantallen

De HOM trekt in haar maximale omvang (31.000 m2) jaarlijks 6,5 tot 7,3 miljoen bezoekers.

Omzet en combinatiebezoek

Schema samenvatting omzeteffecten binnenstad breed effectenonderzoek en DPO

Verkeer en Parkeren

Bij een maximale omvang van de HOM, met een oppervlakte van 31.000 m2, komt minimaal 2,5% van de bezoekers met het Openbaar Vervoer, en 2,5% van de bezoekers georganiseerd per Touringcar. In haar maximale omvang komt 95% van de bezoekers per auto.

Extra banen in de regio

Het combinatiebezoek levert de regio naar verwachting circa 350 tot 700 fte extra werkgelegenheid op.

Woonboulevards in Nederland

De actuele landelijke ontwikkelingen wijzen uit dat er slechts een aantal grote (minimaal 50.000 m2) en complete (alles voor in en om het huis) meubelboulevards toekomstbestendig zijn. In dat perspectief is de toekomst van het Woonhart zorgelijk.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws