Aangepast zoeken

dinsdag 1 november 2016

CDA: geen ‘verdringing’ vrijwilligerswerk

ZOETERMEER - Veel vrijwilligers zijn actief in Zoetermeer, die op allerlei gebieden goed werk doen. In de stad komt het echter voor dat dit ‘spontaan enthousiasme’ wordt weggeconcurreerd door ‘gesubsidieerd enthousiasme’: betaalde krachten. Bij het begrotingsdebat op maandag 31 oktober vraagt de CDA-fractie het college van burgemeester en wethouders oog te hebben voor deze verdringing.


Voor het CDA is de waarde van vrijwilligerswerk duidelijk. Niet alleen zijn vrijwilligers het ‘cement’ in de samenleving; zij worden ook steeds belangrijker omdat de overheid steeds meer taken teruggeeft aan de burger.

   Concurrentie
Toch komt het nog geregeld voor dat door de gemeente gesubsidieerde instellingen de enthousiaste inzet van vrijwilligers verdringen. Zo bleek bijvoorbeeld dat door vrijwilligers gegeven zumba-lessen bij een gymnastiekvereniging concurrentie ondervonden van dezelfde lessen bij een welzijnsinstelling die daarvoor subsidie ontving van de gemeente. Ook een door vrijwilligers georganiseerde klaverjasmiddag voor ouderen legde het af tegen eenzelfde activiteit door een door de gemeente gesubsidieerde instelling.

   Overheidsgeld verloren

Raadslid Rob Wessels: ‘Zowel de inzet van organisaties die subsidie ontvangen als die van vrijwilligers is van onschatbare waarde. Maar waar twee keer hetzelfde wordt gedaan, gaat schaars overheidsgeld verloren. We vragen daarom het college om bij het toekennen van een subsidie eerst goed te kijken of het geen bestaande vrijwilligersactiviteit verdringt. Dan snijdt het mes aan twee kanten: de vrijwilligers blijven gemotiveerd en publiek geld kan beter worden besteed.’

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws