Aangepast zoeken

woensdag 16 november 2016

Bussemaker stuurt brief aan 150.000 eindexamenkandidaten

Ruim 150.000 eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 (bol) ontvangen deze week een brief van minister Bussemaker. Nog te veel studenten switchen na het eerste jaar van studie, of vallen zelfs uit. Ook weten veel aankomende studenten niet dat de aanvullende beurs is verhoogd, en dat deze beurs in principe een gift is. Met de brief wil de minister aankomende studenten goed voorbereiden op hun studie.  

In deze  brief krijgen de aankomende studenten informatie over zaken die zij vooraf moet regelen als zij naar een hogeschool of universiteit willen. Ook roept de minister alle eindexamenkandidaten op om een studieplan te maken op www.studeermeteenplan.nl.

Bussemaker: “Een goede studietijd begint met een goede voorbereiding. Het studieplan helpt eindexamenkandidaten om zich in vijf stappen voor te bereiden op de vervolgopleiding, bijvoorbeeld door herinneringsberichten te sturen als het tijd is om open dagen te bezoeken. Of bij het naderen van de aanmelddeadline. Die is voor studies met een numerus fixus sinds dit jaar op 15 januari. Het studieplan is dus eigenlijk een soort checklist, maar dan in een modern jasje.”


Met de brief aan de aankomende studenten geeft Bussemaker ook het startsein voor de campagne “Studeer met een plan”. Via Facebook, Instagram, Spotify en YouTube zal de minister de aankomende studenten vanaf deze week tot aan de eindexamenperiode oproepen om zich zorgvuldig te oriënteren, tijdig aan te melden en financieel goed voor te bereiden.
(rijksoverheid.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws