Aangepast zoeken

donderdag 24 november 2016

Bijna een op vijf koopt levensmiddelen online

Bijna drie kwart van de inwoners van Nederland zegt in 2016 wel eens online aankopen te hebben gedaan voor privé-doeleinden. Een toename van 9 procentpunt vergeleken met vier jaar eerder. Het aandeel e-shoppers van 65 jaar of ouder is het meest gestegen. Van alle goederen en diensten is de aankoop van levensmiddelen sinds 2012 het snelst gegroeid. Dat meldt  CBS.

In 2016 geeft 73 procent van de personen van 12 jaar of ouder aan wel eens wat online gekocht te hebben. Dat komt overeen met ongeveer 11 miljoen mensen. Vooral 25- tot 45-jarigen kopen online. Negentig procent van de ondervraagden in deze leeftijdsgroep zegt online goederen of diensten te hebben gekocht. Het aandeel e-shoppers van 65 jaar of ouder is de afgelopen jaren echter het meest toegenomen, sinds 2012 met 46 procent.

Grootste groei online aankoop levensmiddelen en medicijnen

Net als in voorgaande jaren wordt online vooral kleding, reizen en vakanties of kaartjes voor evenementen aangeschaft. Hoewel deze goederen het populairst blijven, zijn het vooral de online aankopen van levensmiddelen en medicijnen die het hardst gestegen zijn. Vergeleken met 2012 zijn die aankopen meer dan verdubbeld. Bijna een op de vijf ondervraagde personen geeft aan online levensmiddelen gekocht te hebben. Zeven procent kocht online medicijnen.

Jongeren schaffen iets vaker dan gemiddeld concertkaartjes, hard- of software aan. 25- tot 65-jarigen kopen iets vaker dan jongeren en ouderen huishoudelijke apparaten online, en 65-plussers zijn vaker online te vinden voor de aankoop van boeken of tijdschriften.

Ruim een kwart sluit verzekeringen online af

Het internet is ook steeds meer een platform voor het aanbieden en kopen van financiële diensten en producten. Van de ondervraagde personen in 2016 geeft 27 procent aan online een nieuwe verzekering te hebben afgesloten of bestaande verzekeringen te hebben gewijzigd. Aandelen, obligaties of andere beleggingsproducten worden door 6 procent online gekocht of verkocht. Internet wordt door 4 procent gebruikt voor het afsluiten van een lening of kredietregeling.

Meeste online kopers zoeken vooraf informatie over aanbieders

Veertig procent geeft aan (bijna) altijd op zoek te gaan naar informatie over aanbieders. Verder zegt 35 procent product- of prijsvergelijkingswebsites of apps bekeken te hebben of recensies en beoordelingen van andere klanten te hebben gelezen. Vijf procent heeft wel eens goederen of diensten gekocht of besteld zonder zich vooraf te informeren, door direct op een advertentie te klikken op een social media website of app, zoals Facebook of Twitter.

De definitie van het verrichten van online aankopen is het afgelopen jaar door het CBS aangepast en in lijn gebracht met de definitie die Eurostat hanteert. In de nieuwe definitie worden mensen die online aankopen verrichten via uitsluitend een SMS boodschap buiten beschouwing gelaten. Hierdoor komt de schatting van het aandeel mensen dat online aankopen doet lager uit dan eerder gepubliceerd. Op StatLine staan nieuwe cijfers die betrekking hebben op de periode 2012-2016.
(cbs.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws