Aangepast zoeken

donderdag 3 november 2016

Acties winteroffensief tegen woninginbraken

Den Haag - Hoewel het net herfst is, is de politie zondag 23 oktober het winteroffensief gestart tegen woninginbraken. Samen met partners als gemeenten en buurtpreventieteams zijn er steekproefsgewijs preventieacties gehouden. Zo werd er bij schemer door een wijk gelopen waar veel wordt ingebroken en werden bij onverlichte woningen een brief met de preventieflyer ‘Licht zet inbrekers in het zicht’ in de bus gestopt.

Naast een duidelijke toename in de wintermaanden tonen de inbraakcijfers ook een verschuiving van het tijdstip waarop inbrekers hun slag slaan. In de wintermaanden wordt namelijk meer in de avonduren ingebroken, terwijl ’s zomers inbrekers brutaler lijken te zijn en de middag de voorkeur heeft. De campagne ‘Licht zet inbrekers in het zicht’ wijst bewoners op het risico dat zij in de donkere uren lopen om slachtoffer te worden van inbraak in hun woning.

Den Haag

Team Zuiderpark
In de campagneweek ‘Licht  zet inbrekers in het zicht’ hielden wijkagenten van het team Zuiderpark samen met politievrijwilligers en leden van buurtinterventieteams op donderdag 27 oktober tussen 18.30 uur en 21.30 uur preventieacties. In die delen van de wijken Rustenburg-Oostbroek, Moerwijk, Morgenstond en Leyenburg waar relatief veel wordt ingebroken controleerden zij op onverlichte portieken en woningen.

In totaal bleken ruim 450 woningen geheel donker en waren meer dan 30 portieken niet verlicht, dat laatste vooral in Rustenburg-Oostbroek. Daar waar mogelijk zijn de bewoners direct aangesproken om hen er van bewust te maken dat onverlichte portieken en woningen een doelwit voor inbrekers zijn omdat duidelijk is dat bewoners wellicht niet thuis zijn en zij ongezien hun slag kunnen slaan. Als de bewoners niet thuis waren werd er een flyer in de brievenbus achtergelaten.

Opvallend was dat de woningen in de omgeving van de Veenendaalkade en het  Florence Nightingalepark over het algemeen goed verlicht waren. In minder dan 10 woningen brandde in het geheel geen verlichting.

Wijkagenten hebben volgers via Social Media en Burgernet uitgebreid gewezen op de gehouden preventieacties. Op de Melis Stokelaan – Loevesteinlaan is middels een tekstwagen ook een preventietip gegeven.

Licht, zicht en sociale controle

Licht, zicht, tijdschakelaars en sociale controle kunnen er voor zorgen dat inbrekers uw huis links laten liggen. Inbrekers houden namelijk niet van licht. Daarnaast zijn goede sloten op ramen en deuren natuurlijk sowieso geen overbodige luxe.
Meer tips zijn te lezen op www.politie.nl, maak het ze niet te makkelijk.nlof www.hoeveiligismijnwijk.nl.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws