Aangepast zoeken

donderdag 27 oktober 2016

SP roept op om bewaakte fietsenstallingen in Zoetermeer te behouden

ZOETERMEER – De SP roept het college op om bij de nieuwe aanbesteding van de bewaakte fietsenstallingen deze te houden zoals zij nu zijn. Dit betekent dat er geen fietsenstallingen mogen verdwijnen, ze gratis moeten blijven, er aan de openingstijden niets veranderd wordt en dat de mensen die er werken dit met een arbeidsovereenkomst en tegen een fatsoenlijk loon doen. De gemeente heeft het contract met Biesieklette opgezegd omdat deze zogenaamd niet meer toekomstbestendig zouden zijn. 

De reden hiervoor zou zijn omdat de Zoetermeerbanen ophouden te bestaan. Dit waren banen waarin mensen met een arbeidsovereenkomst en tegen loon werkervaring opdeden om de doorstroom naar betaald werk te vergroten. De SP wil voorkomen dat er door de nieuwe aanbesteding verdringing plaatsvind op de arbeidsmarkt en vreest dat de nu nog betaalde banen straks worden gedaan door mensen die moeten werken zonder loon. Dat willen we voorkomen. De mensen die straks werkzaam zijn in de fietsenstallingen horen gewoon een arbeidsovereenkomst en loon te krijgen. We willen ook niet dat er fietsenstallingen verdwijnen, dat ze minder vaak of minder lang open zijn of dat het straks niet meer gratis is, of dat andere prijzen worden verhoogd. Als de gemeente zo nodig een nieuw contract wil met een nieuwe aanbesteding dan dienen zij er wel voor te zorgen dat de fietsenstallingen blijven zoals ze nu zijn. Raadslid Lennart Feijen “We willen de fietsenstallingen gratis toegankelijk houden op dezelfde openingstijden. De mensen die hun fiets stallen mogen niks van een nieuw contract merken. De mensen die straks in de fietsenstallingen werkzaam zijn horen een arbeidsovereenkomst te krijgen en een fatsoenlijk loon. Zowel verdringing van betaalde banen als uitbuiting van bijstandsgerechtigden accepteren wij niet.” 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws