Aangepast zoeken

dinsdag 25 oktober 2016

Professioneel, niet etnisch profileren door de politie

De burgemeesters van de 28 gemeenten die deel uitmaken van de politie-eenheid Den Haag hebben in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie hun zorgen kenbaar gemaakt over de discussie ten aanzien van etnisch profileren door de politie. De burgemeesters keren zich tegen het plan om het gebruik van STOP-formulieren bij de politie te introduceren.

Professioneel profileren

Op basis van hun kennis en ervaring maken agenten een inschatting van een situatie en handelen daarnaar. Dat betekent dat zij soms hulp verlenen en in andere gevallen optreden om orde te handhaven. Daartoe wordt een risico inschatting gemaakt, soms in een fractie van een seconde. Politiewerk betekent per definitie dat wordt geprofileerd. Maar dat is geen etnisch profileren, dat is professioneel profileren.

STOP-formulieren

Het gebruik van STOP-formulieren helpt naar de mening van de burgemeesters niet om etnisch profileren tegen te gaan. Het gebruik daarvan leidt tot een ongewenste toename van de bureaucratie en tot een afname van de effectiviteit van het politiewerk. Daar is niemand bij gebaat: de politie niet, maar ook de burger niet.

Verbeteringsslag

De 28 burgemeesters zijn blij dat de minister van Veiligheid en Justitie maatregelen heeft aangekondigd die tot doel hebben de professionaliteit en het vakmanschap van de politie te verbeteren. Het gaat daarbij om maatregelen die aansluiten bij de uitvoering van de politietaak. Het betekent niet dat de signalen genegeerd worden. Deze maatregelen worden echter in de juiste context, die van het professioneel profileren, geplaatst.
Burgemeester Aptroot van Zoetermeer: 'De burgemeesters van de 28 gemeenten die deel uitmaken van de politie-eenheid Den Haag keuren etnisch profileren als enige en doorslaggevende factor vanzelfsprekend af. Tegelijkertijd vinden wij dat de discussie genuanceerd gevoerd dient te worden. Incidenten met etnisch profileren, hoe betreurenswaardig ook, moeten niet tot de norm worden verheven. Wij ondersteunen de door de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigde maatregelen.'

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws