Aangepast zoeken

maandag 3 oktober 2016

Prijsverlaging parkeervergunningen en ontheffingen Zoetermeer

Parkeervergunningen en parkeerontheffingen kunnen voortaan voor vier jaar aangevraagd worden voor dezelfde prijs als nu per jaar betaald moet worden.  Aanleiding  is een door D66 en de VVD ingediende motie geweest, gesteund door een aantal andere partijen, waarin het College gevraagd werd om het parkeervergunningsysteem grondig tegen het licht te houden.  Beide partijen zijn blij met het bereikte resultaat.
D66 en VVD kwamen in actie toen het College van B&W een voorstel deed om de prijs van de parkeervergunningen te verhogen. De kosten zouden dan 40 euro per jaar bedragen. “Dat vonden wij te gortig worden,” licht Robert Schaafsma (D66) toe, “naar ons idee zouden kosten voor de gemeente en daarmee ook voor de aanvragers bespaard kunnen worden door een vergunning voor meerdere jaren te laten gelden”.  
Deze onvrede was aanleiding om een breed gedragen motie in te dienen en het College te vragen om het parkeerbeleid nog eens goed onder loep te nemen. “Kijk niet alleen  naar verhoging van de inkomsten, maar vooral naar mogelijke kostenbesparingen, zo luidde het verzoek”, aldus Jan Iedema (VVD), “ kostenbesparingen die ook teruggegeven kunnen worden aan de gebruikers.”. Het idee achter de motie was een vergunning in één keer voor meerdere jaren per auto aan te vragen, in plaats van het jaarlijkse ritueel.


Het voorstel van het College van B&W beantwoordt hieraan.  Minder werk voor gemeente en inwoners en óók nog eens goedkoper. Daar kan niemand  op tegen zijn volgens D66 en VVD. De toezegging van het College om in de toekomst de tarieven mogelijk nog verder te verlagen worden door beide fracties op de voet gevolgd.
 

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws