Aangepast zoeken

donderdag 6 oktober 2016

Onderhoud naar een hoger niveau in Zoetermeer

Maandagavond 3 Oktober 2016, heeft de volledige raad een motie aangenomen die het college oproept om er alles aan te doen om het onderhoudsniveau van de stad te verhogen.
Tijdens de grote bezuinigingen rond 2010 die nodig waren om de gemeente financiën op orde te houden stemden de toenmalige raadsleden in met een voorstel om het onderhoudsniveau in de staat te verlagen. Er wordt minder vaak gesnoeid en daar waar het minder druk is wordt minder aan onderhoud gedaan.

Tegenwoordig zijn er echter steeds vaker klachten en signalen vanuit de 
inwoners te horen. Hoewel het onderhoudsniveau voldoet aan de afgesproken normen blijkt dat het in de praktijk veel te wensen over laat. Mede daardoor hebben vrijwel alle raadsfracties bij de behandeling van de nieuwe visie op het beheer van het openbaar gebied gepleit voor verhoging van het onderhoudsniveau.
De gemeente Zoetermeer staat er financieel gezien goed voor en heeft de 
afgelopen twee jaren financiële meevallers heeft gehad, zo redeneren de indieners. Daarnaast wordt er op dit moment enorm in de stad wordt geïnvesteerd en daarbij leeft de wens van een ieder om dat op een kwalitatief hoogwaardig niveau te doen. Immers, een hoger onderhoudsniveau van het openbaar gebied draagt bij aan de uitstraling van de stad en aan de mate waarin onze inwoners zich er thuis, prettig en veilig voelen;
Op initiatief van de VVD en LHN draagt de voltallige raad het college op om met de perspectiefnota 2018 met verbetervoorstellen te komen voor het verhogen van het onderhoudsniveau.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws