Aangepast zoeken

zaterdag 8 oktober 2016

Monitor 2015: Bevolkingsonderzoek spoort darmkanker in vroeg stadium op

In 2015 hebben 850.000 Nederlanders deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij bijna 3.700 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. De monitor 2015 laat zien dat dit veelal in een vroeg stadium is. Daarnaast zijn bij meer dan 20.000 deelnemers zogenaamde adenomen verwijderd. Dit kunnen voorlopers van darmkanker zijn. De deelname aan het bevolkingsonderzoek blijft onverminderd hoog, zo blijkt uit de monitor 2015. Ongeveer 73 procent van de mensen die een uitnodiging kregen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek. Hiermee heeft Nederland wereldwijd de hoogste deelname aan een landelijk georganiseerd bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Gefaseerde invoering

Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd. De reden hiervoor is dat er voldoende tijd nodig is om de benodigde capaciteit op te bouwen voor het uitvoeren van het vervolgonderzoek dat bestaat uit een intake en een coloscopie. Ook in 2015 was de vraag naar coloscopieën in bepaalde gebieden groter dan het aanbod. Dit was voorzien. Als gevolg daarvan werd een klein deel van de doelgroep 2015 begin dit jaar uitgenodigd. Alle betrokkenen werken hard aan het vergroten van de capaciteit.

Complicaties

Bij het vervolgonderzoek kunnen complicaties optreden. Hier wordt in de voorlichting en tijdens het intakegesprek aandacht aan besteed. Deze complicaties worden geregistreerd en staan vermeld in de monitor.  In 2015 zijn in totaal 42.037 coloscopieën uitgevoerd. Bij 40 personen (0,10 procent) is een ernstige complicatie geregistreerd. Uit de registratie van het bevolkingsonderzoek blijkt dat één deelnemer aan het bevolkingsonderzoek drie dagen na de coloscopie is overleden. Uit onderzoek door het ziekenhuis blijkt dat het overlijden geen direct gevolg is van de uitgevoerde coloscopie. De registratie kan achter lopen bij het werkelijke aantal complicaties. Het aantal zoals vermeld in de monitor moet daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Monitor

Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door Erasmus MC en het NKI/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het doel van de monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker te bewaken en belangrijke knelpunten te signaleren.

Minder sterfte aan darmkanker

Het duurt lang voordat darmkanker zich ontwikkelt, klachten geeft en een patiënt met deze klachten naar een arts gaat. Via het bevolkingsonderzoek is darmkanker in een eerder stadium op te sporen. Dankzij het bevolkingsonderzoek komen deze mensen eerder in beeld bij maag-darm-leverartsen. Door vroege opsporing is de behandeling van darmkanker vaak minder zwaar en zijn er meer behandelopties mogelijk. Darmkanker is te voorkomen door mogelijke voorstadia van darmkanker, adenomen, te verwijderen. Door de invoering van het bevolkingsonderzoek zullen uiteindelijk minder mensen sterven aan deze ziekte.
(rivm.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws