Aangepast zoeken

donderdag 13 oktober 2016

Gezocht: leden Adviesraad sociaal domein Zoetermeer

Bent u inwoner van Zoetermeer? Vindt u het belangrijk dat iedere Zoetermeerder mee kan doen in de maatschappij? Wilt u het college van burgemeester en wethouders adviseren over het verbeteren van het beleid op het brede sociale domein? Dan zijn wij op zoek naar u!

Achtergrond

In juni 2016 is de nieuwe integrale onafhankelijke Adviesraad sociaal domein officieel gestart met de deelterreinen WMO en Jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2017 wordt de raad uitgebreid met de adviesfunctie over het beleid van de Participatiewet en armoedebestrijding (inclusief schuldhulpverlening). De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd op onderwerpen zoals bijvoorbeeld: (jeugd)zorg, beschermd wonen, doelgroepenvervoer, individuele zorg, welzijn, participatie en schuldhulpverlening. In de adviezen nemen de leden signalen mee van cliënten en (belangen)organisaties uit de stad.

Solliciteren

Wij zijn op zoek naar nog zeven leden (één Wmo, twee Jeugdhulp en vier Participatiewet). Heeft u interesse? U heeft tot 11 november 2016 de tijd om te solliciteren. In de vacature tekst hieronder vindt u meer informatie over de achtergrond en de sollicitatieprocedure.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws