Aangepast zoeken

dinsdag 18 oktober 2016

D66 stelt college schriftelijke vragen over kunstgrasvelden

De D66-fractie van Zoetermeer heeft het college schriftelijke vragen voorgelegd over kunstgrasvelden in onze stad. Dit naar aanleiding van een recente tv-uitzending van Zembla over mogelijke gezondheidsrisico’s die zich kunnen voordoen bij het sporten op kunstgrasvelden die rubbergranulaat bevatten.

De uitzending leidde tot verontruste ouders van sportende kinderen. Minister Edith Schippers (Sport) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

D66 wil van het college weten of het bekend is met de problematiek en heeft de volgende vragen ingediend.
  • Kan het college een overzicht geven van de kunstgrasvelden in Zoetermeer die  rubberkorrels bevatten?
  • Heeft het college inmiddels contact gezocht met de verenigingen die deze  kunstgrasvelden in gebruik hebben? Zo ja, wat is de insteek van dit gesprek geweest?
  • Zo niet, is het college nog voornemens contact met deze verenigingen te zoeken?
  • Indien dergelijke velden in Zoetermeer aanwezig zijn, is het college bereid om de  betreffende verenigingen te ondersteunen bij het inschatten van de gezondheidsrisico’s die mogelijk aan het gebruik van de velden zijn verbonden?  

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws