Aangepast zoeken

donderdag 27 oktober 2016

Behandeling Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht Zuid-Holland

Den Haag – Komende woensdag 2 november zal het Burgerinitiatief: ‘Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht Zuid Holland’ inhoudelijk worden behandeld in de vergadering van de commissie Duurzame Ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland. De initiatiefnemer Arjan Smits wil, gesterkt met 2600 steunbetuigingen, bereiken dat de provincie een einde maakt aan de hobbyjacht; de jacht op hazen, konijnen, fazanten, wilde eenden en houtduiven waarbij onbeperkt en zonder objectieve noodzaak op deze dieren gejaagd mag worden.
Jaarlijks worden er in Nederland ruim 1 miljoen dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep hobbyjagers terwijl uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de hobbyjacht is. Eind december vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met de Wet Natuurbescherming, waardoor provincies verantwoordelijk worden voor en dus regels kunnen stellen aan de uitvoering van deze vorm van jacht.

Initiatiefnemer Smits verzoekt de provincie met het burgerinitiatief de jacht op de zogenaamde “vrij bejaagbare diersoorten”, voor zover die binnen de bevoegdheden van de provincie valt, volledig stop te zetten en haar invloed aan te wenden om bejaagbare en niet-bejaagbare diersoorten gelijkwaardige behandeling te bieden. Smits wil dat binnen de provincie een fundamentele discussie gevoerd wordt over een duidelijke beleidskeuze waarin jacht-louter-voor-het-plezier-van-de-jager niet wordt toegestaan.

Geïnteresseerden zijn welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Locatie:
Provinciehuis Zuid-Holland in de Landschapszaal
Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
Datum:
woensdag 02 november 2016
Aanvang:
09:30 uur
Eindtijd:

Uiterlijk 12:30  uur  

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws