Aangepast zoeken

maandag 17 oktober 2016

Afgerond onderzoek Rijkswaterstaat reclamemast A12 stemt SP tevreden

Rijkswaterstaat heeft het onderzoek met betrekking tot de reclamemast langs de A12 bij Zoetermeer afgerond. De conclusie is dat er gedurende de gemonitorde periode een lichte toename aan ongevallen op het traject Den Haag-Zoetermeer heeft plaatsgevonden. Alhoewel het aantal niet per se significant is, maakt RWS zich wel zorgen over de veiligheid van de automobilisten en spreekt men van een 'gevaarlijke prikkel'.

De SP is tevreden met de uitkomst van het onderzoek. SP-raadslid Ivan Beij hierover: "De conclusie van het onderzoek verbaast mij niet. Ik heb altijd mijn zorgen uitgesproken over deze mast die op een levensgevaarlijke plek is geplaatst. Nog steeds begrijp ik niet waarom juist voor déze locatie gekozen is". Over de toename in ongelukken op het traject zegt Beij het volgende: "Het is niet altijd eenvoudig aan te tonen waar een ongeluk precies door wordt veroorzaakt. Elke toename, hoe licht en niet-significant ook, is reden tot zorg".


Rijkswaterstaat heeft aangegeven graag in gesprek te gaan met de gemeente om te kijken hoe er nu tot een gezamenlijke oplossing gekomen kan worden. Er is echter nog geen datum geprikt voor deze ontmoeting. Beij stoort zich aan de passieve houding van de gemeente. "Eerst is er een onderzoek van RWS voor nodig om tot conclusies te komen waar ik eigenlijk een jaar geleden zelf ook al mee naar de wethouder ben gestapt. Nu gaat de gemeente het gesprek aan met RWS om vervolgens vast en zeker met een wollige vervolgafspraak te komen richting de raad, zoals 'We zullen dit traject een jaar lang zelf monitoren', of iets in die richting. Genoeg is genoeg, de wethouder moet verantwoordelijkheid nemen en deze mast laten verplaatsen naar een veiligere locatie, of anders helemaal laten verwijderen. Dat zou het mooiste zijn".

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws