Aangepast zoeken

zaterdag 3 september 2016

Waarom terug naar het ziekenfonds een luchtkasteel is

Diverse politieke partijen (SP, 50PLUS) en de afgelopen weken ook verschillende zorgprofessionals, hebben de wens geuit terug te gaan naar ‘het ziekenfonds’ in de vorm van een Nationaal Zorgfonds. Ze pleiten voor verschillende varianten, maar in elk geval moet volgens hen de marktwerking uit de zorg worden weggenomen. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Hoewel dit idee aantrekkelijk lijkt en veel mensen een positief gevoel hebben bij het woord ‘ziekenfonds’: het gaat 31 miljard kosten. Nog belangrijker: de zorg wordt er waarschijnlijk slechter van en niet beter.”

Een eerlijk beeld van het Nederlandse zorgstelsel

De reputatie van het Nederlandse zorgstelsel komt vaak niet overeen met de feiten. “Nederland scoort als één van de beste zorgsystemen met een heel breed verzekerd pakket, hoge kwaliteit van zorg en beheersbare wachtlijsten,” legt Den Haan uit. “Maar ongeacht het zorgstelsel dat je kiest: de kosten stijgen vanwege de vergrijzing, steeds meer kostbare medische mogelijkheden en de steeds hogere levensverwachting. Ongeacht het systeem: als we het huidige kwaliteitsniveau van zorg willen handhaven en tegelijk de betaalbaarheid willen garanderen, zijn er maar drie knoppen om aan te draaien : een kleiner pakket, een eigen risico/ bijdragen of een hogere premie.”

Negatieve effecten

Het (her)invoeren van een ziekenfonds of zorgfonds lost het probleem van de stijgende zorgkosten niet op. “Net als vroeger dreigen er dan langere wachtlijsten te ontstaan, is het moeilijker binnen het budget te blijven, wordt efficiënt en doelmatig werken niet beloond en wordt het ontwikkelen van vernieuwende zorg tegengegaan,” licht Den Haan toe. “Maar één van de belangrijkste negatieve effecten: de enorme kosten die moeten worden gemaakt om een nieuw systeem op te tuigen. Nieuwe ICT, een nieuw ambtenarenapparaat, iedereen weer opnieuw registreren, dossiers overhevelen et cetera.” Volgens hoogleraren economie Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink in Zorgvisie lopen de kosten in de 31,7 miljard: dat is €4000 per huishouden.

Wat wel kan


Den Haan: “Dat ANBO niet warm wordt van een (her)invoering van een ziekenfonds of zorgfonds betekent niet dat we geen mogelijkheden zien tot verbetering. Maar veel van de zaken die ouderen een doorn in het oog zijn kunnen worden aangepakt onder het huidige systeem. Denk aan het veel te hoge eigen risico: ANBO heeft eerder al gepleit voor een verlaging daarvan. Er zal een goede balans moeten worden gevonden tussen kwaliteit, betaalbaarheid en keuzevrijheid. We hoeven geen 31,7 miljard over de balk te gooien voor een nieuw zorgstelsel als we in het huidige stelsel ook manieren hebben tot verbetering.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws