Aangepast zoeken

zaterdag 3 september 2016

Vervanging brug Dorpsstraat Zoetermeer

De vervanging van de brug in de Dorpsstraat loopt volgens de planning. Nu worden werkzaamheden als het metselen van de brugleuningen en het aanbrengen van een wegdek gedaan.

De gas- en waterleidingen die onder de oude brug liepen moeten conform de eisen van hoogheemraadschap Rijnland worden omgelegd onder de nieuwe brug. De nutspartijen (Dunea en Stedin) hebben hiervoor nog geen vergunning. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden in september zullen plaatsvinden en twee weken gaan duren. Tijdens het omleggen van de leidingen gaan de overige werkzaamheden aan de brug gewoon verder.

Als de leidingen zijn omgelegd wordt de definitieve bestrating vanaf de verbouwde huisartsenpost/apotheek tot en met de brug Oxfordstraat aangebracht. Alle werkzaamheden zijn dan afgerond in november.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws