Aangepast zoeken

donderdag 8 september 2016

Uitvoering Wmo onder vuur

De naleving van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt flink onder vuur deze week. Dat zag ANBO wel aankomen, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan: “De nieuwe wetgeving wordt op veel plaatsen nog niet goed uitgevoerd. Goed geregelde ondersteuning op lokaal niveau is essentieel om langer zelfstandig leven mogelijk te maken.” In het eerste jaar van de nieuwe Wmo-wetgeving schoot de uitvoering er nog in bij te veel gemeenten. Onderzoeken van ANBO wezen er op dat het onderzoek (keukentafelgesprek) naar iemands persoonlijke situatie vaak onvoldoende was. "Daarom hebben we de Spelregels Wmo-onderzoek ontwikkeld. Ook bleken gemeenten niet goed te communiceren over de Wmo. De uitvoering van deze belangrijke wet moest dus goed worden bekeken. Wij hebben onder meer lokale rekenkamers opgeroepen bij die controletaak te helpen.”

Rekenkamer Utrecht tikt gemeente op de vingers

“Een goed voorbeeld van de rol die een lokale rekenkamer kan spelen bij het controleren van de uitvoering van de Wmo zie je in Utrecht,” licht Den Haan toe. “Gisteren bracht de Rekenkamer Utrecht een rapport naar buiten waar uit blijkt dat de gemeente te veel heeft bezuinigd en te weinig maatwerk levert.” De ANBO is het van harte eens met de bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamer. In een reactie op radio RTV UTrecht (Let op: tussen 40:20 en 44:13) laat ANBO-woordvoerder Joeri Veen weten hoopvol te zijn dat de gemeente met de aanbevelingen aan de slag gaat.

Onderzoek FNV naar huishoudelijke hulp

Niet enkel in Utrecht moet de maatschappelijke ondersteuning kritisch worden gevolgd. Vakbond FNV stelde na eigen onderzoek vast dat drie kwart van de gemeenten hun Wmo beleid niet heeft gewijzigd. Den Haan: “De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter, maakte eerder dit jaar klip en klaar dat huishoudelijke hulp een verantwoordelijkheid is van de gemeente.” Volgens de FNV betekent dat dat gemeenten een specifiek aantal uur huishoudelijke hulp moet bieden. “ANBO vindt vooral belangrijk dat voor cliënten duidelijk is waar ze aan toe zijn; of dat nu in een onderbouwd aantal uren is of een goed onderbouwde regeling als ‘schoon en leefbaar huis’. Dat is in feite ook de uitspraak van de rechter.”

In elk geval biedt de hernieuwde aandacht voor de Wmo hoop op verbeteringen in de uitvoering door heel het land. ANBO blijft daar uiteraard op toezien.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws