Aangepast zoeken

vrijdag 30 september 2016

Start kap eerste platanen in Seghwaert

Voor de zomer zijn de laatste collegebesluiten over de platanen in Seghwaert genomen. Dat betekent dat nu duidelijk is wat er met de overlast gevende platanen in de wijk gaat gebeuren. Hier is een intensief samenspraaktraject aan voorafgegaan.

In twaalf straatgesprekken zijn oplossingen besproken als extra snoeien, het verbeteren van de groeiplaats zodat de wortelopdruk minder wordt, het kappen van bomen en het zo mogelijk terug planten van bomen en struiken. Daar waar tijdens de gesprekken geen eenduidig besluit kon worden genomen, is afgesproken dat het college hierover een besluit zou nemen.

Na een ronde intensief snoeien en aanpak van de wortelopdruk was de volgende stap de aanvraag van de vergunningen voor de platanen die gekapt worden. Dat zijn in totaal circa 180 bomen. Ongeveer 85 nieuwe bomen worden terug geplant en ook enkele heesters. De eerste omgevingsvergunningen zijn inmiddels verleend en op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd, net als in het Stadsnieuws. Als na het verstrijken van de bezwaarperiode van 6 weken geen bezwaren zijn ingediend, kan het rooien beginnen. In de week van 17 oktober start de gemeente hiermee.

De eerste bomen die gekapt worden, zijn de platanen in deelgebied 3: Ligusterpark - Parkdreef en aan de Fretweide. De bewoners die hier vlakbij wonen krijgen nog een informatiebrief van de aannemer die dit werk uitvoert.
(politie.nl)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws