Aangepast zoeken

zaterdag 3 september 2016

Start aanleg faunapassage A12 tussen Westerpark aan de Zoetermeerse kant met De Balij en Bieslandse Bos

Onder de A12 bij het poldergebied Roeleveen/Zoetermeer (niet te verwarren met de Zoetermeerse wijk Rokkeveen) gaat Rijkswaterstaat vanaf september tot en met begin oktober een geboorde faunatunnel op vier meter diepte aanleggen. Hierdoor worden leefgebieden van dieren, zoals pad en hermelijn, die nu doorsneden worden door de A12 weer met elkaar verbonden.

Wethouder Robin Paalvast van Zoetermeer was aanwezig bij de officiële start van het werk op donderdag 1 september: 'De A12 is een barrière voor dieren om over te steken. Vrij verkeer van dieren over en weer is goed voor de instandhouding van soorten. Deze nieuwe faunatunnel is dan ook goed nieuws voor de natuur in ons gebied.'

Na de bommen nu het boren

Om veilig te kunnen werken is het gebied begin januari onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog . Het onderzoek wees uit dat er twee verdachte objecten aanwezig waren. Het bedrijf Heijmans startte eind juni met graafwerkzaamheden om de aangetroffen verdachte objecten te benaderen. Daarbij werd duidelijk dat het niet om explosieven ging. Het sein staat nu op groen om daadwerkelijk met het boren van de faunatunnel te starten. Jochem Los van Heijmans: 'De faunatunnel heeft een inwendige diameter van 160 cm, is 50 meter lang en komt op vier meter diepte onder de A12 te liggen. Vanaf nu duurt de aanleg ongeveer een maand waarvan we vier tot vijf dagen aan het boren zijn. Het verkeer op de A12 ondervindt geen hinder tijdens de aanleg.'

Ontsnipperd

In het kader van het landelijke Meer Jaren Programma Ontsnippering (MJPO) legt Rijkswaterstaat diverse faunapassages aan bij rijkswegen. Leefgebieden van planten en dieren worden doorkruist door diverse wegen (water-, spoor- en rijkswegen). Die vormen een barrière en zorgen voor versnippering van deze leefgebieden, waardoor instandhouding van soorten in gevaar kan komen. Faunapassages moeten die versnipperde gebieden weer met elkaar verbinden, zoals de nieuwe passage onder de A12 ter hoogte van Roeleveen.

Soorten waarvoor deze passage wordt aangelegd zijn: ringslang, waterspitsmuis, hermelijn, gewone pad, steenmarter en rosse woelmuis. De faunatunnel bij Roeleveen ligt in het verlengde van een faunapassage onder het spoor die Prorail eind dit jaar laat aanleggen. Hij verbindt het Westerpark aan de Zoetermeerse kant met De Balij en het Bieslandse Bos aan de kant van Pijnacker-Nootdorp.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws