Aangepast zoeken

donderdag 29 september 2016

PvdA wil extra impuls voor Zoetermeerse kinderen in armoede

In 2014 groeiden in Nederland 421.000 minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Dit komt neer op 12 procent. 131.000 Minderjarige kinderen leefden al vier jaar of langer in een huishouden met een laag inkomen. Dit meldt het CBS. In Zoetermeer zou het volgens cijfers van de gemeente gaan om zo’n 3300 kinderen die in armoede opgroeien.
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen minder vaak meedoen aan activiteiten dan hun leeftijdsgenoten uit gezinnen met een hoger inkomen. Ze kunnen niet altijd mee op schoolreis en zitten minder vaak op sport of muziekles. Voor meer dan de helft van de kinderen in huishoudens met een laag inkomen is er te weinig geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen of om één keer per jaar een weekje op vakantie te gaan. Ook de verjaardag kan niet altijd worden gevierd.
“Voor de PvdA in Zoetermeer is het belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Armoede kan leiden tot een gevoel van uitsluiting en minderwaardigheid. Armoede geeft kinderen een slechte start, wat hun hele leven kan blijven doorwerken in de mindere kansen die ze krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen”, aldus fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Dat moeten we zien te voorkomen. Kinderen verdienen onze onvoorwaardelijke steun en zorg”.
De PvdA in Zoetermeer is blij dat het kabinet tijdens Prinsjesdag 100 miljoen euro extra (structureel en geoormerkt) beschikbaar heeft gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen. Daarvan zal ook een deel aan Zoetermeer ten goede komen. “Zoetermeer doet gelukkig al veel aan armoedebestrijding maar heeft daarbovenop de ambitie om op dit punt tot de top 3 van Nederland te gaan behoren. Daarom vindt de PvdA het noodzakelijk dat het college direct het initiatief neemt om armoedebestrijding extra impulsen te geven”, aldus Kraneveldt. “Belangrijk is het om samen met alle organisaties in de stad die zich met armoedebestrijding bezighouden, te kijken waarop zo snel mogelijk extra ingezet kan worden”.

Daarom heeft de PvdA-fractie de volgende vragen aan het College van Zoetermeer:
  • Wanneer zal bekend zijn hoeveel geld Zoetermeer zal krijgen vanuit het extra door het Rijk ter beschikking gestelde budget?
  • Heeft het College een idee hoe die extra middelen ingezet zouden kunnen worden, waar ziet het College kansen en mogelijkheden?
  • Is het College bereid om snel met betrokken organisaties in Zoetermeer om de tafel te gaan zitten om ideeën te genereren voor incidentele en structurele maatregelen en samen tot afspraken te komen?
  • Is het College bereid om zo snel mogelijk met een voorstel naar de raad te komen?


NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws