Aangepast zoeken

zaterdag 10 september 2016

Prettiger fietsen en wandelen langs en door het Bentwoud

Langs het fietspad aan de Oostkade komt een vrijliggend wandelpad. Dit maakt fietsen en wandelen aan de rand van het Bentwoud veiliger. Ook verbetert dit de toegang tot de twee hondenlosloopgebieden in het Bentwoud. Het college stelt aan de raad voor om een financiële meevaller uit de basisinrichting van het Bentwoud te besteden aan de verbetering van wandel- en fietsroutes en aan de verdere inrichting van het speelbos 'Bentjungle'.

Oostkade en wandelpaden

In juni is het Bentwoud feestelijk geopend. Robin Paalvast, wethouder Groen: 'Nu de basisinrichting klaar is, komen er een paar knelpunten naar voren die we graag willen aanpakken. Daardoor wordt het Bentwoud nog aantrekkelijker voor fietsers, wandelaars en hondenbezitters.' Het gaat om het deel van het Bentwoud dat ligt tussen de wijk Oosterheem en Benthuizen, ook wel bekend als de Driehoek Bentwoud. Op de Oostkade is het nu toegestaan om honden los te laten lopen. Omdat er geen apart wandelpad is, leidt dit tot onveilige situaties met (race)fietsers op het fietspad. Het voorstel is op het middendeel van de Oostkade naast het fietspad een vrij wandelpad aan te leggen. Hiermee ontstaat ook een goede verbinding met de twee hondenlosloopgebieden in het Bentwoud. Het plan is verder om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de losloopgebieden te verbeteren door halfverharding aan te brengen op een deel van de bestaande onverharde wandelpaden.

Verbeteringen bij DSO

Ander knelpunt is de veiligheid voor fietsers naar het DSO-terrein. Het college wil het voetpad naast de toegangsweg graag veranderen in een vrijliggend fietspad. Het voetpad wordt dan verlegd naar een aantrekkelijker plek, meer door het bos. Om een einde te maken aan de windoverlast op de voetbalvelden stelt het college voor om rondom de velden extra bomen te planten.

Speelbos 'Bentjungle'

In het speelbos zijn de eerste speelvoorzieningen aangelegd, gefinancierd door de Provincie. Het college wil graag dat er meer speelvoorzieningen komen en wil een deel van de financiële meevaller hiervoor bestemmen. De verwachting is dat dit bedrijven en andere gebruikers van het Bentwoud zal stimuleren een bijdrage te leveren.

Inloopbijeenkomst

Als de raad de voorstellen voor dit deel van het Bentwoud goedkeurt, zal de gemeente voor omwonenden een inloopbijeenkomst organiseren voor een toelichting op de plannen.


NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws