Aangepast zoeken

maandag 19 september 2016

Kunstenplan: college Den Haag zet punten op de i

De ingediende zienswijzen van Haagse culturele instellingen op het concept-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het plan. Stichting The English Theater krijgt alsnog een subsidie, de voorgenomen kortingen op de subsidies van Rabarber en Heden zijn van de baan en drie instellingen – Theater Dakota, DiamantTheater en Muzee - kunnen rekenen op een hogere subsidie dan aanvankelijk was toegekend. De financiële steun aan het Zuiderparktheater, tot slot, is door het college vastgesteld op 150.000 euro. Met deze accenten en een totaalbudget dat is verruimd van 51,7 tot 52,0 miljoen euro is het Meerjarenbeleidsplan vandaag naar de gemeenteraad gestuurd.

Rode draad door het Meerjarenbeleidsplan is artistieke vernieuwing en kansen voor talent en samenwerking, zoals dat in het concept-besluit in juni door het college is vastgesteld. Na dat besluit kregen de culturele instellingen de gelegenheid om in een zienswijze hun visie te geven op het over hun instelling genomen besluit. In totaal hebben 49 instellingen dit gedaan. In een aantal gevallen is op basis van deze zienswijze het besluit aangepast.

Den Haag onder de Hemel gaf in zijn zienswijze aan dat het toegezegde subsidiebedrag geen financiële basis biedt voor voortzetting van dit evenement. Het college onderschrijft de conclusie van de stichting en spreekt waardering uit voor de wijze waarop Den Haag onder de Hemel op het Lange Voorhout de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de profilering van Den Haag met beeldhouwkunst in de openbare ruimte.

Op 4 november stelt de Gemeenteraad het Meerjarenbeleidsplan definitief vast.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws