Aangepast zoeken

zaterdag 24 september 2016

Geen megavarkensstal in open landschap Groene Hart

De provincie Zuid-Holland wil een ontheffing verlenen voor de bouw van een megavarkensstal in het open landschap van het Groene Hart in Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem. De Partij voor de Dieren is hier fel op tegen en heeft het onderwerp op de agenda van Provinciale Staten gezet.

De vestiging van een megavarkensstal is afgelopen week besproken in de commissievergadering van Provinciale Staten. Behalve de Partij voor de Dieren en GroenLinks waren alle andere partijen voor de vestiging van de intensieve veehouderij. De Partij voor de Dieren vindt dit onbegrijpelijk.

Het open landschap en het Groene Hart worden alom, ook door de provincie, aangeprezen als icoon van Zuid-Holland. Het is een uniek en waardevol veenweidelandschap. De Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit streeft onder andere behoud van openheid van het landschap en instandhouding en ontwikkeling na van de bijzondere natuurwaarden in het Groene Hart. Met de vestiging van een intensieve varkenshouderij midden in het open en groene landschap wordt dit uitgangspunt ernstig geschonden.

Dierenwelzijn
Het gaat hier om een uitbreiding van 1160 naar 3693 varkens, een groei van 218 procent! Als argument wordt aangegeven dat bij schaalvergroting in de veehouderij het dierenwelzijn wordt verbeterd. Dit is echter niet het geval. Bij het massaal houden van dieren is de kans op de uitbraak van dierziekten veel groter, met veel dierenleed als alle dieren moeten worden afgemaakt vanwege de economische belangen. Voorbeelden zijn er te over: varkenspest, MKZ, Vogelgriep en Q-koorts. Bovendien kunnen de dieren niet hun natuurlijk gedrag vertonen en moeten staarten en tanden worden afgeknipt om verwondingen te voorkomen, omdat er te veel dieren bij elkaar zitten.

Volksgezondheid
De vestiging van de megavarkenshouderij vormt eveneens een groot gevaar voor de volksgezondheid. Het leidt tot een toename in uitstoot van geur, ammoniak, fijnstof en levende organismen die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken. Dit kan bij omwonenden leiden tot gezondheidsklachten, zoals luchtweginfecties, hoofdpijn, vermoeidheid en het optreden van stressgerelateerde gezondheidsklachten, zoals depressie en verminderde kwaliteit van leven. Wetenschappelijk is bewezen dat meer dan 50 procent van de varkens is besmet met het ook voor de mens uiterst gevaarlijke Hepatitis E.

Paarden
In de nabije omgeving zijn veel paarden gehuisvest. Vestiging van een megavarkensstal vormt een groot gevaar voor paarden, die kunnen worden besmet met de varkensziekte  Ileitis. Dit is de meest verspreide darmziekte binnen de intensieve varkenshouderij in Europa. Negentig procent van de Europese varkensbedrijven is besmet met deze bacterie.  Het gebeurt steeds vaker dat paarden deze ziekte in de buurt van varkenshouderijen oplopen.

Fractievoorzitter Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland: “In het belang van onze leefomgeving, de volksgezondheid en dierenwelzijn, voor nu en in de toekomst, moeten we toe naar vermindering van de veestapel en een kleinschalige biologische veehouderij. Daar kunnen dieren hun natuurlijk gedrag vertonen en zijn ze vrij van pijn en stress.”

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws