Aangepast zoeken

donderdag 29 september 2016

Dialoog over vrijheid bij dementie

Dementie is een aandoening met verregaande gevolgen voor zowel de patiënt als zijn persoonlijke omgeving. Bovenop het verlies van steeds meer herinneringen en de emoties die daarmee gepaard gaan, kan dementie ook gevolgen hebben voor de veiligheid. Iemand die dement is kan bijvoorbeeld verdwalen of verward zijn, en zichzelf of anderen zo in gevaar brengen. Soms worden er dan ook maatregelen getroffen die de (bewegings)vrijheid van een dementerende inperken. Maar die oplossing heeft grote impact voor de betrokkene, of dit nu thuis is of in een verpleeghuis. Over dit dilemma organiseren Alzheimer Nederland, de Innovatiekring Dementie en LOC dialoogbijeenkomsten. Alweer de 100e bijeenkomst ‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’ staat zo gepland.

Invalshoeken van diverse professionals

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Dit mooie initiatief brengt diverse betrokkenen, deskundigen en professionals samen. Zo komen verschillende invalshoeken op het probleem aan bod.” Mantelzorgers, vrijwilligers, verpleegkundigen en bijvoorbeeld fysiotherapeuten gaan met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomsten.

Zelfbeschikking zo lang het kan

“Voor ANBO is het van groot belang dat mensen zo lang mogelijk zelfbeschikking behouden,” voegt Den Haan toe. “Zelfs als dementie al in een vergevorderd stadium is, heeft iemand nog wensen en behoeften. Het is belangrijk dat er zo lang dat veilig kan naar die wensen wordt geluisterd.” ANBO is samen met onder meer Alzheimer Nederland aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Daarin bundelen organisaties de krachten om op te komen voor mensen met dementie. “Wij moedigen dit soort bijeenkomsten dan ook van harte aan.”

Bent u zelf geïnteresseerd en zou u een bijeenkomst willen bijwonen of zelfs organiseren? Kijk dan op de website van het project.

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws